Gastroenteroloji (Endoskopi Lab.) 

Medilife Sağlık Grubu Gastroenteroloji Bölümünde; başta yemek borusu, mide, incebağırsakların bir bölümü olmak üzere; kalın bağırsaklar, karaciğer, safrakesesi hastalıkları olmak üzere pankreas organlarının hastalıklarının da tanıve tedavisi yapılmaktadır. Gastroenteroloji bölümü ülser, gastrit, reflü,sarılık, siroz, spastik kolon (irritabl bağırsak sendromu: İBS), safra kesesitaşları ve iltihabı, mide-bağırsak kanserleri, hemoroit (mayasıl, basur) gibibilinen hastalıklarında tedavisinde başvurulan birimimizdir.

Aşağıdaki yakınmalar söz konusu olduğu zaman Gastroenterolojiye başvurabilirsiniz;

• Kabızlık
• İshal
• Kusma
• Bulantı
• Karın ağrısı
• İrritabıl barsak sendromu
• Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)
• Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)
• Safra kesesi ağrısı
• Özellikle gece yatma pozisyonunda oluşan kurugıcık tarzındaki öksürükler
Endoskopi Ünitesinde;

Bubölümün hastalıklarının tamamı, Gastroskopi ve kolonoskopi ile teşhisedilmektedir. Teşhis ve tedaviler Gastroenteroloji Uzmanı ve Genel Cerrahihekimleri tarafından multidisipliner olarak yapılabilmektedir. Cerrahisiningerekli olduğu durumlarda Genel Cerrahi hekimlerimiz devreye girmektedir. Reflüşikayetleri olan ancak endoskopide reflü bulgularına rastlanmayan hastalardaise; PH Monitorizasyonu ile reflü hastalığı tespit edilmektedir.

Gastroskopi nedir?

Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağınıniçinin direkt olarak görülmesi için kullanılan teşhis yöntemidir. Gastroskopiişlemiyle gastroskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi)alınabilir, polip çıkartılabilir (polipektomi).

Kolonoskopi nedir?

Kolonoskopi anüsten başlayıp, rektum, sigmoid,desandan kolon, transvers kolon, asendan kolon ve çekumun incelenmesiişlemidir. Kolonoskop ile kolondaki tüm lezyonlar direkt olarak görülür.Kolonoskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi) alınabilir,polip çıkartılabilir. (polipektomi)

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

DAHA FAZLA YÜKLE