Nöroloji Uzmanı

Doğum tarihi: 18.02.1980

Eğitim ve Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2005

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2010

Mesleki Deneyim

İstanbul Üniversitesi Tıp Falkültesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi

Medilife Çapa Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

EEG-EMG, Migren, İnme-Serebrovasküler Hastalık, Epilepsi, Başağrısı, Alzheimer Hastalığı-Demans-Unutkanlık, Parkinson Hastalığı

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Epilepsi Sempozyumu-Haziran 2013

49.Ulusal Nöroloji Kongresi-Kasım 2013

Mesleki Üyelikler

Hareket Bozuklukları Derneği

Türn Nöroloji Derneği

Epilepsi ile savaş Derneği

Bilimsel Yayınlar

Serebrol sinos ventrumbra

Transoesophageol echocardographic findings in patients with ishemic loc and nonlocunar stroke. J.Clin.Nevrosci 2008 mar,1513:246-52.doi:10.1016\j.joan 2007 02.093

Relationship of olfactory function with olfactory bulbus volüme,disease duratioın and UPDRS in patients with early stape of IPD. J.Clin.Nevrosci.2013 Oct,20(10):1469-70.dai:10-6\J.Joan.2012.11.017

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi