Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Doğum tarihi: 21.07.1974

Eğitim ve Uzmanlık

Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara

Mesleki Deneyim

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hakkari Askeri Hastanesi

Niksar Devlet Hastanesi

Özel Ankara Lokman Hekim Hastanesi

Özel Hayat Hastanesi

Özel Tekden Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Erişkin Rekonstrüksiyonu - Artroplasti -Ortopedik Travmatoloji Cerrahisi -Artroskopik Cerrahi (omuz, diz, ayak bileği) -El ve Üst Ekstremite Cerrahisi - Mikrocerrahi

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Organizasyon Birimi, Hekimin Yasal Sorumlulukları Eğitimi, 2005

0-6 Ay Arası GKD-PEV Tanı ve Tedavisi Uygulamalı Kursu, Mayıs 2005

XI.Ilızarov Kursu , Mayıs 2006,Adana

Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu, Ekim 2006

AO Course Principles in Operative Fracture Management, January ,2009,Ankara

VII.Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu,Mart 2009,Antalya

XVIII.Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kursu, Mart 2009,Antalya

Bilateral Workshop Cologne, Basics and Specialities in Hand Surgery 2009 Köln, Almanya

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu, 2009,Ankara

AO Course Advances in operative Fracture Management 2009, Ankara

Omuz artroskopisi kursu, Antalya 2011

Nöral terapi kursu

PRP enjeksiyon kursu

Enjeksiyon kampı

Ozon terapi kursu

VII.Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları Sempozyumu Teorik ve Uygulamalı Eğitim, 2009 KONGRE KATILIMI

Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, 2004,Antalya

Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3rd Congress of Asia-Pasific Knee Society APKS 2004, Ankara

Kemik Tümörleri Tanı-Tedavi" konulu V.Derviş Manizade Günleri Kasım 2006

XII.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 2006,İzmir

10th EFORT Congress, 2009, Vienna,Austria

Ortopedik Travma ve Artroskopi'de Güncel Yaklaşımlar Toplantısı Haziran,2009,Tokat

XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2009, Çeşme

AAOS, San Francisco 2011

Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2014

Mesleki Üyelikler

Türk Tabipleri Birliği

TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)

EL CERRAHİSİ DERNEĞİ

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi