Vizyonumuz

Bölgemizin sağlık sorunlarının çözümünde temel ve birincil sağlık kuruluşu olup, takiben tüm İstanbul genelinde güzide ve itibarli bir sağlık müessesesi olmak asli hedefimizdir.

Misyonumuz

Nitelikli uzman kadrolarımız ve sağlık ekibimizle; tedavi, bakım ve koruyucu sağlık hizmetleri uygulamalarında etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin, kaliteli hizmet sunmak ve tıp teknolojisindeki yeniliklere açık olmaktır.

Hastanemiz, uzun yıllardır yürüttüğü kaliteli hizmetlerini 2009 yılında Türk Standartları Enstitüsü'nden TSE-EN-ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak  ve 2014 yılında yapılan Sağlık Hizmet Kalite Standartları denetimleriyle standartlaştırmıştır.

Bu denetimler çerçevesinde hastanemizden aldığınız sağlık hizmetinin sizin ihtiyaç ve beklentilerinize göre verildiğini size temin ediyoruz. Bunu sağlamak için hastane içinde kendimiz verdiğimiz hizmetlerimizi çeşitli kalite hedeflerine göre ölçümlüyoruz. Ancak kendi ölçümlerimizin dışında sizin de düşüncelerinizi, önerilerinizi ve rahatsızlıklarınızı ; hasta memnuniyet anket kutularından çıkan sonuçlarla da hizmetimizi değerlendiriyoruz.

Kalite politikamız

 • Kaynakları verimli kullanarak bölgesinde ilk tercih edilen hastane olmaya devam etmek/tercih edilen ilk hastane olmak
 • Hastanemizde uyguladığımız “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” sistemi “Hasta ve Çalışan Güvenliği”ne odaklanarak sürekli kendini geliştirmek
 • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak
 • Kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmak
 • Hasta ve yakınlarının haklarını korumak, tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek
 • Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunmak
 • Sürekli eğitimi desteklemek ve çalışanların uluslararası kongre / seminer / yayınlara katılımını desteklemek
 • Misyonumuz ve politikalarımız ile, vizyonumuz doğrultusunda; SHKS Standartlarının ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak

SKS Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi Organizasyon Şeması

 • Hastane Yöneticisi Başhekim

  • Kalite Sorumlusu

   • Bölüm Yöneticileri

    • Komiteler
     • Hasta Güvenliği
     • Çalışan Güvenliği
     • Eğitim
     • Tesis Güvenliği
     • Enfeksiyon Kontrol
     • Klinik Kalite İyileştirme
     • Transfüzyon
    • Kalite Yönetim Birimi
    • Ekipler
     • Akılcı İlaç Kullanımı
     • Hasta Yakınlarının Görüşlerini Değerlendirme
     • Çalışanların Görüşlerini Değerlendirme
     • Antibiyotik Kontrol
     • Bina Turları
     • Bilgi Güvenliği
     • Risk Değerlendirme
     • Nütrsiyon Değerlendirme
     • Acil Durum ve Afet Yönetimi
     • Beyaz Kod
     • Mavi Kod
     • Pambe Kod
     • Kırmızı Kod
    • Bölüm Kalite Sorumluları
     • Sosyal Sorumluluk
     • Hizmete Erişim
     • Otelcilik Hizmetleri
     • Dış Kaynak Kullanımı
     • Acil Durum ve Afet Yönetimi
     • Tesis Yönetimi
     • İlaç Yönetimi
     • Enfeksiyonların Önlenmesi
     • Atık Yönetimi
     • Transfüzyon Hizmetleri
     • Doğum Hizmetleri
     • Ameliyathane
     • Yoğun Bakım Ünitesi
     • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
     • Acil Servis
     • Sterilizasyon Hizmetleri
     • Sağlıklı Çalışma Yaşamı
     • Biyokimya Laboratuvarı
     • Radyasyon Güvenliği
     • Bilgi Yönetimi
     • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
     • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
     • Yaşam Sonu Hizmetleri
     • Eğitim Yönetimi
     • Bölüm Kalite Göstergeleri


SKS Eğitim Planı
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ ve DERĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI