Grubumuzda Çalışanlarımıza verilen eğitimler;

  • Kurumsal Oryantasyon Eğitimi
  • Bölüme Özel Oryantasyon Eğitimi
  • Zorunlu Eğitimler,
  • Hizmet İçi Eğitimlerdir. 

Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza işe başlanan gün kurumsal oryantasyon eğitimi verilmektedir. Ayrıca işe başladıkları ay içerisinde, İnsan Kaynakları tarafından sınıf eğitimi şeklinde, bir tam gün oryantasyon eğitimi de verilmektedir. Kurumsal oryantasyonun ardından, görev yapacağı birim tarafından, bölüme özgü oryantasyon eğitim programı uygulanmaktadır. Burada, çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenir. Oryantasyon ve zorunlu eğitimler haricinde gerçekleştirilen tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri; yetkinlikler, akreditasyon standartları, mesleki ve kişisel gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir. Eğitim ve gelişim planları, bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak hazırlanmakta; gerektiğinde profesyonel firmaların eğitimleriyle desteklenmektedir.