Nöroloji, genel olarak beyin, beyinsapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen,teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.Medilife Sağlık Grubunda Uzman Nöroloji hekimleri ile hizmet verilmektedir.

 

Nöroloji tarafından tanısı konulan hastalıkların başında;
 

 • Çeşitli türevlerde seyreden baş ağrıları…
 • Temporal (Dev Hücreli) Arterit,
 • Selim İntrakranial Hipertansiyon,
 • Epilepsi (sara)
 • Beyin Damar Hastalıkları (Felçler-İnme)
 • Multiplskleroz (MS),
 • Unutkanlık (Demans),
 • Alzheimer Hastalığı,
 • Baş Dönmesi
 • Denge Bozuklukları,
 • Parkinson Hastalığı,
 • Çevresel Sinir Hastalıkları,
 • Beyin Kanaması,
 • Uyku Bozuklukları,
 • Nevraljiler – Nöropatiler,Koma

Nöroloji Bölümü Hekimleri 

Medilife Beylikdüzü Hastanesi   
Uzm. Dr. Nasih YILMAZ Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Medilife Bağcılar Hastanesi       
Uzm. Dr. Nazenin HASANZADE  Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Medilife Çapa Hastanesi           
Uzm. Dr. Hüsniye Aylin HAKYEMEZ Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

EMG (
ELEKTROMİYOGRAFİ)  

 

 

Sinirve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelenmesine dayanan bir nörolojiktetkik yöntemidir.

 

EMG,elektromiyografi teriminin kısaltılmış adıdır. Kasların kasılmasını sağlayanelektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir. Günlükkullanımında EMG incelemesi denildiğinde kas incelemesi anlamının yanısırasinir incelemesini de içeren testler bütünü anlamına gelmektedir.

 

EMG, bel ve boyun fıtıklarında olduğu gibi sinir kökleri ile ilgilidurumlarda, yüz felci, karpal tünel sendromunda olduğu gibi periferik sinirsisteminin lokalize, diabetes mellitusda olduğu gibi metabolik hastalıklarabağlı periferik sinir sisteminin yaygın hastalıklarında, periferik sinirlerintravmatik yaralanmalarında, motor nöron hastalığı, myastenia gravis, myopatigibi hastalıkların tanısında kullanılır.

 

 

 

EMG NASIL YAPILIR?

 

EMG tetkiki iki kısımda yapılır:

 

1) Sinirlerin iletimlerinin ölçümü,

 

2) Kasların incelenmesi. Sizde düşünülen tanıya göre bunların herikisinin veya yalnızca birinin yapılması gerekebilir. EMG işlemi doktortarafından yapılır. Tetkik süresi yapılması planlanan işlemin kapsamına göre 15dakika ile 1.5 saat arasındadır.

 

 

 

 

 

EEG ( ELEKTROENSEFALOGRAFİ)

 

Beyninnormal elektriksel aktivitesini ölçmek için yapılan işleme EEG denilir. EEGbeyin hücrelerinden kaynaklanan normal ve anormal elektriksel aktivitelerinkafa derisi üzerinden kaydedilmesini sağlayan bir yöntemdir. Baştaepilepsi  ve bilinç değişiklikleri olmak üzere birçok nörolojikhastalıklarda kullanılabilir.

 

 

 

EEG’NİN AMACI NEDİR?

 

EEG’ninamacı; tanının desteklenmesi, sınıflanması, fokal beyin lezyonununaraştırılması ve epilepsi hastalarının izlenmesidir.

 

 

 

EEG HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

 

Beyninnormal elektriksel faaliyeti başta epilepsi olmak üzere pek çok durumdabozulur.

 

EEGçekimi sırasında ortaya çıkan beyin dalgalarının değerlendirmesi ile bubozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir.

 

EEGbaşta epilepsi (sara) hastalığı olmak üzere birçok sinir hastalıklarında, başağrılarının nedenlerinin araştırılmasında beyin fonksiyonlarınındeğerlendirilmesinde yapılır.

 

 

 

EEG NASIL YAPILIR?

 

EEG'deçekim küçük elektrotların saçlı deriye yerleştirilmesiyle yani "pasta"denilen iletken bir madde aracılığı ile yapıştırılmasıyla olur. Buelektrotların ikisi arasındaki elektriksel potansiyel değişiklikleribilgisayara kayıt edilir ve sonuç uzman tarafından yorumlanarak, hastayagerekli bilgi verilir. Elde edilen kaydın incelenmesinde, normale oranlasapmalar bulunmasına dayanılarak, beynin birçok çalışma bozukluğu (sara vb.)teşhis edilebilir.

 

Yetişkinlerdeçekime gelmeden önce saçın bir gün önceden temizlenmesi gereklidir.Tetkiköncesinde hastanın aç veya susuz kalmasına gerek yoktur. Uyku EEG`si çekimiiçin, hasta kişinin gece belli bir süre  uykusuz kalması gerekebilir.Çocuklarda çekim genellikle uykuda yapılmaktadır. Çekimin kolay olması için,çocuğun geç yatırılıp erken kaldırılması önerilir.

 

 

 

EEG’DE KULLANILAN YÖNTEMLER?

 

Kurumumuzda uygulanan yöntemler,

 

·        EEG Rutin ( çocuk-erişkin)

 

·        EEG Uyku Aktivasyonu