Nadir Yapılan Görüntüleme Tetkikleri Beylikdüzü Hastanemizde Yapılabilmektedir.

04.06.2018

Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nde aşağıdaki çekimler yapılabilmektedir. 


Özefagografi / Faringo-Özefagografi 

Yemek borusuna kontrast (Renkli İlaç) madde verilmesinden sonra radyografik görüntüsünün alınmasına Özefagografi denir.

Beylikdüzü Hastanesi

Voiding Sistoüretrografi / Sistogram

Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için kullanılan bir X-ışını ile görüntüleme yöntemi olup mesaneye bir sonda ile verilen kontrast madde aracılığıyla, işeme sırasında idrar yollarının görüntülenmesidir.

Beylikdüzü Hastanesi

Retrograd Üretrografi 

Retrograt Üretrografi (Retrograde urethrography), üretraya sıvı verilerek bölgenin o şekilde röngen ile görüntülenmesi ve üretradaki olası darlığın yeri ve boyutunun tespit edilmesi için uygulanan ver yöntemdir.

Beylikdüzü Hastanesi

Dakriyosistografi

Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesidir.

Beylikdüzü Hastanesi Dakriyosistografi

Fistulografi

Fistül;Cilt ve bağırsak arasında normalde olmaması gereken bir bağlantının (kanalın) oluşmasına fistül denir.

Fistül içerisine kontrast madde verilerek görüntü alınmasıdır.

Beylikdüzü Hastanesi Fistulografi


Poş Grafisi

Organ kaybı veya organ boşluklarının kontrast madde verilerek boşlukların görüntülenmesidir.

 
           Beylikdüzü Hastanesi Poş Grafisi              Beylikdüzü Hastanesi Poş Grafisi

 

 


Çift Kontrastlı Kolon Grafisi

Lavman opak, çift kontrast kolon grafisi ya da baryumlu kolon grafisi olarak adlandırılır. Makattan baryumlu kontrast madde ve hava verilerek kalın barsakların incelenmesidir.

 Beylikdüzü Hastanesi Çift Kontrastlı Kolon Grafisi

Çift Kontrastlı Mide Grafisi 

Özofagus-mide-duodenum (yemek borusu-mide-oniki parmak barsağı) grafisi olarak adlandırılır. Hastaya gaz yapıcı tablet ve baryumlu kontrast madde içirilerek, bu organların iç yüzeyleri görünür hale getirilir.

 Beylikdüzü Hastanesi Çift Kontrastlı Mide Grafisi


Çift
Kontrastlı İnce Bağırsak Grafisi 

İnce barsakların kontrast madde içirilmesi (ince barsak pasaj grafisi) ve bazen hastaya yutturulan bir tüp aracılığıyla hava verilmesi yoluyla (enteroklizis) incelenmesidir.


 Beylikdüzü Hastanesi ince bağırsak duodenum

Sialografi Grafisi

Tükürük bezi kanal sistemine kanal ağzından radyoopak kontrast bir ajanın enjeksiyonundan sonra elde edilen radyografidir.

Beylikdüzü Hastanesi Sialografi 
  

Sayfamızı beğenerek güncel haber ve duyurularımızı, doktorlarımızın sağlık tavsiyelerini Facebook duvarımızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.