Seçme ve yerleştirme sürecinde, “Doğru İşe Doğru Kişinin Alınması” temel ilke olarak benimsenmekte; ayrım yapmaksızın adaylara eşit davranılmaktadır.

Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi; grubumuz’un felsefe, vizyon, misyon ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendini ve takımını geliştirebilecek, öğrenme ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı, insiyatif sahibi, eğitimli, profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.

Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Çeşitli test ve envanterler, değerlendirme merkezleri, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır.