Psikoloji

Doğum tarihi: 01.01.1992

Eğitim ve Uzmanlık

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji - Yüksek Lisans - 2017

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü - Lisans - 2014

Mesleki Deneyim

Özel Fono Koleji

Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi

Özel Umut Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Mehmet Oyal Özel Eğitim Okulu

Tıbbi İlgi Alanları

Anksiyete Bozuklukları Depresyon Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Panik Bozukluk Kaygı Bozuklukları Öfke Kontrolü Travma Sonrası Stres Bozuklukları (TSSB) Yeme Bozuklukları Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Özel Öğrenme Güçlükleri Tik Bozuklukları Aile ve Çift Terapisi İlişki Problemleri

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Denver II Gelişimsel Tarama Testi – Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği & Türk Psikologlar Derneği - 2020

Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Teori Eğitimi – Prof. Dr. Hakan Türkçapar – Poem Psikoloji - 2020

Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi - Kim Psikoloji - 2020

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-IV) – Türk Psikologlar Derneği - 2020

“MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – Uluslararası Psikologlar Derneği - 2014

“Psikanalitik Psikopatolojide Sınırlar Sorunu” İstanbul Üniversitesi- Paris Üniversitesi - 2013

Mesleki Üyelikler

Türk Psikologlar Derneği

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kulüp Üyeliği

Bilimsel Yayınlar

Abalı, C., 2017, “Çocukluk Çağı Travmalarının Evlilik Uyumu ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017, İstanbul.

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi