Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Doğum tarihi: 22.06.1975

Eğitim ve Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 2000

İstanbul Bakırköy Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık - 2005

Mesleki Deneyim

2005 – 2007 Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi KHD Uzmanı

2008 Özel İlgi Hastanesi KHD Uzmanı

2008 Özel Medilife Tıp Merkezi

Tıbbi İlgi Alanları

Reprodüktif, Endokrinoloji, İnfertilite, Kısırlık, Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri, Aşılama Tüp bebek, Cinsel işlev bozuklukları, Obstetik\Gebe takibi-Doğum

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Teknikler Klinisyen Sertifikası 2010 ( VKV Amerikan Hastanesi 6 aylık eğitim)

Certificate In Early Pregnancy Ultrasound The 11-14 Week Scan Fetal Medicine Foundation 2005

T.C Sağlık Bakanlığı Ultrasonografi ve Laparoskopi Uygulama Sertifikası 2005

Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası 2004 ( 297-10218 )

CETAD( Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ) Cinsel Tedaviler Eğitim Sertifikası 2009

Mesleki Üyelikler

TJOD(Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği)

TSRM-ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ

Bilimsel Yayınlar

7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış kongresi 13-16 Ocak 2005 Poster sunumu

İntravajinal slingplasti ( IVS ) sonrası gelişen bir pyojenik granülom olgusu Çelebi İ, Kazdal B.B, Keven M.C, Akyol A, Ark H.C

7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış kongresi 13-16 Ocak 2005 Poster sunumu

Postterm gebeliklerde prenatal fetal distresin öngöstergesi olarak maternal serum prolaktin seviyesi Comart N, Çelebi İ, Karakaya N,Kazdal B.B, Binici K, Özel A, Ark H.C

IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi 22-24 Kasım 2004 Poster sunumu

Ağır preeklampsi- eklampsi ve HELLP sendromunda karşılaştırmalı perinatal sonuçlar Gül A, Cebeci A, Aslan H,Yıldırım G, Kazdal B.B, Ceylan Y

IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi 22-24 kasım 2004 Poster sunumu

İkizden ikize transfüzyon sendromunda perinatal sonuçlar ve kısa dönem (< 36 ay ) nörolojik morbidite Gül A, Cebeci A, Kazdal B.B, Palabıyık M, Ceylan Y

Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi – Haziran 2004- 10(2):77-79,2004

Mediastinal İmmatür Teratom Olgusunun Prenatal Tanısı Polat İ., Gül A.,Cebeci A, Kazdal B.B, Öngüt C, Ceylan Y

Fetal Situs anomalilerinde prenatal tanı ve perinatal sonuçlar Gül A, Cebeci A, Kazdal B.B, Yıldırım G, Aslan H, Ceylan Y Zeynep kamil Tıp Bülteni Yıl 2004 Sayı 4

Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi – Haziran 2005 11(2):70-72, 2005

Ektopik Gebelik Tedavisinde Tek Doz Metotreksat Yıldırım G,Ülker V, Tekirdağ A.İ, Sabuncu H, Kazdal B.B,

Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi – Haziran 2005 11(2):67-69, 2005

Histerosalpingografinin Laparoskopi Karşısında Tubal Patolojileri Saptamadaki Başarısı (Alper E, Kazdal B.B, Yıldırım G, Yıldırım G,Polat İ, Tekirdağ A.İ)

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi