İç Hastalıkları Uzmanı

Doğum tarihi: 22.02.1979

Eğitim ve Uzmanlık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2004

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2009

Mesleki Deneyim

2003 - 2009 Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye İhtisası

2009 - 2011 Kars Devlet Hastanesi

Medilife Beylikdüzü Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Diyabet, Böbrek Hastalıkları

Mesleki Üyelikler

TTB

DJCAM

Bilimsel Yayınlar

Suisid amaçlı Alvet izonianid intoksilasyonlu bir olgu:İç Hastalıkları Kongresi Antalya

Obezitede Reaktif protein düzeyinin DM ve HT le korelasyonu

Obezitede kortizol düzeyinin DM VE HT ile korelasyonu:İç Hastalıkları Kongresi Antalya

Obez olgularda HT ve vücut kitle indeksine göre insülin HBA1C kan şekeri düzeyininin irdelenmesi :İç Hastalıkları Kongresi Antalya

Obez Normotansif-Hipertansif olguları EKG parametlerinin irdelenmesi:İç Hastalıkları Kongresi 2006 Antalya

Kikuchi Fizimeb Hastalığı olgu sunumu 2006 Antalya Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Polikistik over sendromlu hastalarda lipid profienin irdelenmesi :3.reetabalif send semp:2006 Antalya

İnternal journas of medical sciense.Evalation of OT and pwax dispusin and mean platuit volumes away influmbiy bovel disase, 2011 Ulusal Kongre Bildirileri

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi