Genel Cerrahi Uzmanı

Doğum tarihi: 09.04.1971

Eğitim ve Uzmanlık

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1996

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık - 2003

Mesleki Deneyim

Turhal Devlet Hastanesi Acil Servisi (1993/1995)

Turhal 1 Nolu S.O. Sorumlu Hekimlik (1996/1998)

SSK Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi 3.Genel Cerrahi Ihtisası (1998/2003)

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği (2003-2008)

İstanbul Üniversiyesi İstanbul Tıp Fakültesi Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Kliniği (Ocak –Temmuz 2005)

SB Esenyurt Devlet Hastanesi

Medilife Beylikdüzü Hastanesi (2012- HALEN )

Tıbbi İlgi Alanları

Tiroid cerrahisi (Guatr , Tiroid kanseri ) Meme hastalıkları (meme kanseri taraması, teşhis ve tedavisi...) Onkolojik Cerrahi (Sindirim sistemi hastalıkları , Mide kanseri, kalın barsak kanseri vs ) Laparoskopik Cerrahi ( Gastroözofageal Reflü hastalığı, Obezite cerrahisi- Sleeve gastrektomi:tüp mide,mide katlama ,karaciğer kisti, safra kesesi, apandisit, karın duvarı fıtıkları vs) Endoskopik tanı ve tedavi ( Özofagogastroduodenoskopi, Kolonoskopi, Perkütan Endoskopik Gastrostomi , Mide Balonu yerleştirilmesi , Hemoroid band ligasyon vs )

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

1- 20-24 JUNE 2000 Eurosurgery & Turkısh Surgical Congress , İstanbul

2- 20-21 Ekim 2000 Kolon ve Rektum hastalıkları 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu , İstanbul

3- 19-20 Ocak 2001 VI.Meme Hastalıkları Eğitim Kursu , İstanbul

4- 9-13 Sep 2001 9th Turkısh Natıonal Congress of Colorectal Surgery, İstanbul

5- 22Eylül 2001 VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi , İstanbul

8- 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 28. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliği Hepatobilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu , İstanbul

10- 2002 14. Türk –Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi , İstanbul

11- Haz 2003 15. Türk –Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi , İstanbul

12- 10-11 Oct 2003 8. Üst Gastrointestinal sistem Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu, istanbul

13- 22-25 Oct 2003 3 rd Mediterranean &Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress , İstanbul

14- 5-8 Haz 2003, 1. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyumu, Adana

15- 18-19 Ara 2003 İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin yeri Sempozyumu, Kasımpaşa Deniz Hastanesi İstanbul 18 Nis 2009 Kasık Fıtığı Yama ve Ağrı Sempozyumu , İstanbul

16- 2003 Pelvik Taban İncelemeleri Kolonoskopi Endoskopi Kursu ,

17- 26-30 May 2004, Ulusal Cerrahi Kongresi , Antalya

18- 2005 7. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi , Adana

19- 2005 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , İstanbul

20- 2006 , Ulusal Cerrahi Kongresi , Antalya

21- 2006 Cerrahi Gastroenteroloji 11. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu , İstanbul

6- Haz 2002 14.Türk –Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi , İstanbul

7- 30 Oct-2 Nov. 2002 12 th World Congress of the İnternational Association of Surgeons and Gastroenterologists ; İstanbul

9- 2002 Kolon ve Rektum Hastalıkları 7. Uzmanlık sonrası Eğitim Kursu , İstanbul

22- 2006 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi , İstanbul

23- 2006 18. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi , İstanbul

24- 2006 7 Türk-Alman Endosonografi ve Endoskopi Günü , İstanbul

25- 2007 XVII: Ulusal Kanser Kongresi , Antalya

26- 2007 8. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi , Mersin

27- 2007 8.Türk-Alman Endosonografi ve Endoskopi Günü , İstanbul

28- 2007 American College of Surgeons Turkey Chapter Meeting , Istanbul

29- 2007 19. Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi , İstanbul

30- 2007 Hepatobilier Cerrahide Teknik Gelişmeler ve Uygulamalar , İstanbul

31- 11 Kas 2009 Hepatopankreatobiliyer Cerrahide Güncel Konular sempozyumu , Amerikan Hastanesi , İstanbul

32- 19-24 May 2009 XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Antalya

33- 28-31 Ekim 2009 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya

34- 26-29 may 2010 Ulusal Cerrahi Kongresi ,Ankara

35- 24-28 Kas 2010 27. Ulusal Gastroenteroloji haftası, Antalya

36- 12 mar 2011 3. Ulusal Fıtık Kongresi , Hiatal Herni Kursu , Antalya

37- 14-16 Nis 2011 10.Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri Endoskopide Pratik Yaklaşımlar Kursu , İstanbul

38- 27-30 Nis 2011 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Laparoskopik gastroözofageal reflü Cerrahisi Kursu , İstanbul

39- 18-22 May 2011 XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Antalya

40- 02-03 Haz 2011 Kolorektal Kanser Workshop Bezmialem V.ün, İstanbul

41- 17-19 Haz 2011 Türk Cerrahi Derneği Bölgesel toplantısı , Trabzon

42- 21-24 Eylül 2011 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi,3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi ,Cerrahi Endoskopi Temel Eğitim Kursu,Antalya

43- 20-21 Ara 2011 Gazi Ün Eğitim Merkezi karın Duvarı Onarımları Masterclass Ankara

44- 13-15 Nis 2012 TKRCD İlkbahar Sempozyumu Pratik Uygulama Esasları,Edirne

45- 23-27 May 2012 18.Ulusal Cerrahi Kongresi , İzmir

46- 03.Kas 2012 TKRCD Selim Anorektal Hastalıklar Kursu ,İstanbul

47- 15-19 May 2013 XIV. Ulusal Kolon ve Rektum cerrahisi Kongresi , Antalya

48- 16-20 Nis 2014 19.Ulusal cerrahi Kongresi Antalya

49- 25-30 Kas 2014 Ulusal gastroenteroloji Haftası , Antalya

Mesleki Üyelikler

Türk Tabipleri Birliği

Ulusal Cerrahi Derneği

Hepatobilier Cerrahi Derneği

Laparoskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Derneği

Bilimsel Yayınlar

20- Oğuzhan Karatepe, Gökhan Adaş, Ayhan Özsoy, Yücel Polat, Muharrem Battal, Servet Karahan. Laparoskopik ve Açık İnguinal HerniTravmasına Sistemik Yanıt.Ulusal Cerrahi Kongresi 2004.

19- Gökhan Adaş , Murat Bağ, Yücel Polat, Yaşar Doğan , Servet Karahan. Laparoskopik ve Açık Splenektominin Travmaya Sistemik Stres Yanıtı Bakımından Karşılaştırılması. 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , İstanbul

18- Gökhan Adaş , Oğuzhan Karatepe, Yaşar Doğan, Yücel Polat. Karaciğer Hemanjiomlarında Laparoskopik Cerrahi Girişim. 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , İstanbul.

17- Gökhan Adaş, Yaşar Doğan, Yücel Polat, Muharrem Battal. Kolorektal Kansere Bağlı Karaciğer Metastazlarında Laparoskopik Girişim . 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , İstanbul.

16- S.Günay, O.Zeybel, D.Özcan, Y.Polat, A.Durmuş, K.Sarı. Meme Kitlesinin İncelenmesinde Kullanılan Noninvaziv ve İnvaziv Yöntemlerin Tanı Değeri. VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2001.

15- A.Alemdar, Y.Polat, Y.Eryavuz, F.Sağlam, S.Hot, T.Aydın. Karın Duvarı Fıtıklarında Kullanılan Sentetik Materyallerin Karın içi Organlara Yapışıklıklarının Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006.

14- F.Sağlam, A.Durmuş, H.Evrüke, Y.Polat, B.Ağca, G.Duman, R.Yavuz, K.Sarı. Laparoskopik Appendektomi Sonözlü sunum. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006

13- Dr. Fazıl Sağlam, Dr.Birol Ağca, Dr. Ali Durmuş ,Dr. Ali Alemdar, Dr. Yücel Polat, Dr. Rıdvan Yavuz, Dr. Güray Duman , Dr. Kazım Sarı. Ventral İnsizyonel Hernilerde Laparoskopik Tedavi .Sözlü Sunum Ulusal Cerrahi Kongresi 2006

12- Servet Karahan, Gökhan Adaş , Muharrem Battal, Yücel Polat, Ayhan Özsoy, Mine Adaş .Sürrenal Endokrin Tümörlerde Laparoskopik Cerrahi .Türk Cerrahi Derneği Ulusal CerrahiKongresi 2004

11- İlgin Özden , Yücel Polat, Kadir Demir, Orhan Bilge, Yaman Tekant, Koray Acarlı, Aydın Alper, Ali Emre, Arzu Poyanlı, Orhan Arıoğul. Pankreas Malignitesini Taklit Eden Pankreatik Peripankreatik Tüberküloz . The Turkish Journal of Gastroenterology , Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 04-07 kasım 2006 , İstanbul

10- Nüvit Duraker , Semih Hot, Yücel Polat, Anıl Höbek .CEA , CA19-9, CA 125 in the Differantial Diagnosis of Benign and Malignant Pancreatic Disease With or Without Jaundivce. Journal of Surgical Oncology 2007;95:142-147.

9- Duraker N, Polat Y, Hot S, Çaynak Z. Pankreas Karsinomasının Ayırıcı Tanısında CA 125, CA 19-9 ve CEA. Sözlü Bildiri Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 Antalya

8- Dr. Nüvit Duraker, Dr. Yücel Polat , Kim.Nur Gençler, Pankreatik Ve Biliyer Karsinomun Tanısında CA 125, CA 19-9 ce CEA. Ulusal Cerrrahi Dergisi Eylül 1998 15(5): 291-298.

7- Can D, Günay S, Polat Y, Durmuş A,Yalaza M, Sarı K . Total Kolektomi ve İleoproktostomiye giden Kronik Kolonik Psödoobstrüksiyon olgu sunumu , . 4.Ulusal Travma ve Acil Kongresi Ekim 2002 İstanbul

6- Günay S. Can D, Zeybel O, Polat Y, Çapar H , Sarı K. Erişkinde İnvaginasyon : 2 olgu sunumu. 4.Ulusal Travma ve Acil Kongresi Ekim 2002 İstanbul

5- S. Günay, K.Sarı, A.Aren, O.Zeybel, H.Evrüke, Y.Polat . Clinical Analysis of 78 Cases With Hepatic Hydatid Cyst. Eurosurgery 2000, 20-24 June Istanbul

4- Polat Y , Özsoy A, Balcı FL, Kesici U, Karahan SR. Pankreatitli Hastada Psödoanevrizma Rüptürü Nedeniyle Gelişen Masif Üst Gastrointestinal Kanama. V.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 16-20 Kasım 2005, Antalya

3. Mediterranean Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress. 22-25 October 2003. İstanbul3- - Ömer Bender, Birol Ağca, Fuat Hızlı, Didem Can, Bayram Kaya, Akif Feyizoğlu, Hakan Evrüke, Yücel Polat, Kazım Sarı, “Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Bilioma “ End.Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2003, 10;4: 168-171

2- Ömer Bender, Birol Ağca, Didem Can, Akif Feyizoğlu, Hakan Evrüke, Yücel Polat, Kazım Sarı, “Biloma After Laparoscopic Cholecystectomy” 3. Mediterranean Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress. 22-25 October 2003. İstanbul

1- Karatepe O, Adas G, Battal M, Gulcicek OB, Polat Y, Altiok M, Karahan S. The comparison of preperitoneal and Lichtenstein repair for incarcerated groin hernias: a randomised controlled trial. Int J Surg.2008 Jun;6(3):189-92. doi:10.1016/j.ijsu.2008.02.007. Epub 2008 Mar 7. PubMed PMID:18406674.

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi