Genel Cerrahi Uzmanı

Doğum tarihi: 04.01.1970

Eğitim ve Uzmanlık

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1996

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık - 2001

Tıbbi İlgi Alanları

Meme hastalıklar-meme kanseri taraması, teşhis ve tedavisi, Endokrin cerrahisi-Tiroid cerrahisi, guatr, tiroid nodülleri, tiroid kanserleri Obezite cerrahisi-Sleeve gastrektomi (tüp mide),mini gastrik bypas Onkolojik cerrahi, sindirim sistemi hastalıkları, mide, kalın barsak kanseri ,rektum kanseri vs Laparoskopik Cerrahi: Gastroözofagial reflü cerrahisi, safra kesesi, apandisit V.S Endoskopik tanı ve tedavi..Özofagogastroduodenoskopi,kolonoskopi,rektoskopi,perkütan endoskopik gastrostomi, mide balonu yerleştirlmesi, hemoroidlerde skleroterapi Anorektal cerrahi, hemoroid, anal apse, anal fistül, anal fissür, pilonidal sinüs(kıl dönmesi) Lazerle hemoroid tedavisi

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

LAPAROSKOPİK ANTİREFLÜ VE HİYATUS CERRAHİSİ KURSU

LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ KURSU,MEME CERRAHİSİ USTALIK SERTİFİKASI

ULUSAL FITIK KONGRESİ,SELİM ANOREKTAL HASTALIKLAR

KONGRESİ,ULUSAL FITIK KONGRESİ,OBEZİTE VE METABOLİK HASTALIKLAR TOPLANTILARI

KURSU,GASTROENTEROHEPATOLOJİ KONGRESİ,KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ

Mesleki Üyelikler

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

KOLON REKTUM DERNEĞİ

İSTANBUL CERRAHİ DERNEĞİ

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi