Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Doğum tarihi: 01.01.1973

Eğitim ve Uzmanlık

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları - 2011

Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - 2003

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 1998

Mesleki Deneyim

Acıbadem Sağlık Grubu

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2013

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı - 2011

İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2008

Tıbbi İlgi Alanları

Çocuk alerjik hastalıkları, Çocuklarda ilaç alerjileri, Ailevi Akdeniz Ateşli Olguların Değerlendirilmesi

Mesleki Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

İstanbul Tabip Odası

Türkiye Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology)

Milli Pediatri Derneği

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Bilimsel Yayınlar

Drug Allergies in Children (Turk Arch Ped 2012; 47: 84-9. Sapan N, Aktas B.)

The Effect of Age at The Time of Diagnosis in Atopic Dermatitis on Development of Additional Allergic Disease (Turk Arch Ped 2011; 46:308-12. Aktas B, Canıtez Y, Sapan N.)

The Value of Echocardiography vs. Cardiac Troponin I (cTnl) Levels in te Early Detection of Antracycline Cardiotoxicity in Childhood Acute Leukemia: Prospective Evalution of 7 Years Long Clinical Follow Up. (Pediatric Hematology and Oncology 2011; 28(5):380-94. Oztarhan K, Guler S, Aktas B, Arslan M, Salcıoğlu Z, Aydoğan G.)

Lokal Anestezik Uygulaması Sonrası Gelişen Methemoglobinemi (JOP 2012; 2:46-48. Öztürk E, Aktaş B, Öztarhan K, Adal E.)

Primer Parotis Tüberkülozu: Vaka Sunumu (The Journal of the CHILD 2007; 7:271-73. Yılmaz Ç, Canpolat N, Gökmirza P, Aktaş B, Karaoğlan E, Doğan E, Hatipoğlu H, Kıyak A, Aydoğan G, Şiraneci R.)

Cilt Testi Pozitif ve Negatif Astmatik Çocuklarda Sinüzit Tanısında Semptomatolojinin Yeri ve Nazal Endoskopi ile İlişkisi (JOP 2005; 11:38-43. Gökmirza P, Şiraneci R, Özdemir M, Aktaş B, Yılmaz Ç, Türel Ö, Pinçe O, Hatipoğlu H.)

Cilt Testi Pozitif Astmatik Çocuklarda Nazal Endoskopik ve Radyoloji Bulgularının Karşılaştırılması (JOP 2005; 11: 163-68. Gökmirza P, Şiraneci R, Özdemir M, Aktaş B, Yılmaz Ç, Türel Ö, Pinçe O, Hatipoğlu H.)

Cilt Testi Pozitif ve Negatif Astmatik Çocuklarda Nazal Endoskopi Bulguları(JOP 2005; 11: 163-68. Gökmirza P, Şiraneci R, Özdemir M, Aktaş B, Yılmaz Ç, Türel Ö, Pinçe O, Hatipoğlu H.)

Ailevi Akdeniz Ateşli Olgularımızın Değerlendirilmesi (JOP 2004; 10: 159-62. Aktas B, Turhan P, Kıyak A, Canpolat N, Ayaz N, Aydoğan G.)

Çocuklarda Böbrek Biyopsisi. (JOP 2004; 4: 229-31. Turhan P, Kıyak A, Canpolat N, Ayaz N, Aktaş B, Aydoğan G, Korkmaz O, Tekoğul G, Kılıçaslan I, Uysal V, Solakoğlu S.)

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi