Beyin Cerrahisi

Doğum tarihi: 03.06.1983

Eğitim ve Uzmanlık

Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi - 2009

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2014 - Uzmanlık

Mesleki Deneyim

Yozgat Aydıncık Devlet Hastanesi

Ankara Dışkapı Y.B. Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bitlis Devlet Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Kranial spinal tümörler, anevrizmalar, Kranial spinal travmalar, Servikal lomber disk hernileri, Spondilolistesis platin uygulamaları, Pediatrik Nöroşirurji( Meningomyelosel, V-p şant, hidrosefali cerrahileri), Periferik sinir sıkışmaları (karpal-kübital tünel, peroneal sinir sendromu)

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi

Uluslararası Akademik Ozon Terapi Kongresi

Mesleki Üyelikler

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Tabibler Birliği

Bilimsel Yayınlar

Kafa travması nedeniyle gelişen kranial fraktür sonrası oluşan ve artış gösteren pnömosefali

Ateşli silah yaralanması sonrası adamkiewicz arter rüptürüne bağlı gelişen parapleji

Araknoid kistoperitoneal şant cerrahisi sonrası gelişen intraparankimal multipl hematom

Kranial multipl osteomlar nadir görülen bir olgu sunumu

Travmatik subaraknoid kanama sonrası akut faz reaktanları ile nörolojik durum arasındaki korelasyon

Orbita üst ve lateral duvarını destrükte eden tufted anjioma

Ailesel akdeniz ateşi tanısı olan hastada vaskülit zemininde gelişen anevrizmal intraserebral hematom

Üst brakial pleksus avülsiyonunu kolaylaştıran servikal disk hernisi

Konus medullaris yerleşimli intramedullar teratom

Anterior servikal disk hernisi sonrası gelişen düşükayak olgusu

Aynı köke bası yapan komşu segment disk hernileri double crash kök lezyonu

Travma sonrası araknoid kist içine kanama olgu sunumu

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi