SÜNNET

SÜNNET NEDİR?

Bebekler doğduklarında penis başını saran bir sünnet derisi ile doğarlar. Sünnet, bu derinin bir kısmının cerrahi olarak çıkartılarak baş kısmının ortaya çıkarılması işlemidir.

YENİDOĞAN SÜNNETİ

Yenidoğan döneminde yapılan sünnetle bebeklerin çocukluk döneminde idrar yolu enfeksiyonu, fimozis, balanitgibi sıkıntılara maruz kalması engellenmiş olur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yenidoğan erkek bebeklerin % 55- 65 kadarı sünnet olmaktadır. Sünnet, sıklıkla dini inançlar nedeniyle tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra hijyen endişesi, sosyal veya kültürel nedenlerde ailelerin tercihi olmaktadır.

Yenidoğan döneminde yara iyileşmesi kolay ve çok hızlıdır, penis damarları çok ince olduğu için kanama çok nadirdir.

Bebeğin kişilik gelişimi olmadığı için psikolojik travma yaşanmaz.

Lokal anestezi ile yapılabildiği için sünnet öncesi bebeğin aç kalmasına gerek yoktur. Hatta bebek tok karnına olursa sünnet işlemi sırasında genellikle uyumaktadır.

Sünnet yapılan ve yapılmayan bebekler arasında idrar yolu enfeksiyonu gelişmesi açısından 10 kat fark olduğu tespit edilmiştir.

Sünnet idrar yolu enfeksiyonu riskini yaklaşık 10 kat azaltır. Sünnetli erkeklerde penis kanseri riski düşük olabilir. Bazı çalışmalar sünnetin HİV gibi bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruduğunu göstermiştir. 

İrritasyon, enflamasyon ve enfeksiyon gibi penil sorunlar sünnetsiz erkeklerde daha sık gözlenmiştir.

Hangi durumlarda sünnet yapılmaz?

Bebek prematüre doğmuşsa, penisde anatomik bir bozukluk (hipospadias gibi), ailede kanama bozukluğu öyküsü (hemofili vs.) yada genel durumunu ilgilendiren bir sağlık problemi varsa sünnet daha sonraki bir döneme ertelenebilir.

Olası komplikasyonları nelerdir?

Vakaların %0.2 ile %2 arasında meydana gelen yenidoğan sünnet komplikasyonları nadirdir. Bunlardan en sık görülen minör kanamalar, lokal enfeksiyonlar, yetersiz sünnet nedeni ile yeniden sünnet derisinin daralması (fimozis) ve cilt yapışıklıklarıdır

Yenidoğan sünneti nasılyapılır? 

Anestezide işlemden 20-40 dakika önce penis bölgesine sürülen kremler sayesinde, o bölgeye uygulanacak lokal enjeksiyonu ağrısız hale getirme hedeflenir. Anesteziye ek olarak şekerli suya batırılmış bir emzik vererek bebeğin stresi azaltılmaya çalışılır. 

Yenidoğan sünneti ilk 10 gün(sıklıkla ilk 48 saat) içinde ameliyathanede, özel ısıtılmış masada yapılır.

Yenidoğan sünneti klasik cerrahi sünnet çan yöntemi veya termokoter ile yapılabilir.

Sünnetli penis bakımı;

Sünnet sonrasında bu alanıntemiz tutulması oldukça önemlidir. Antiseptik kremler ile yara bakımı önerilir. Eğer bebeğin gaytası penis üzerine bulaşmışsa kaynatılıp soğutulmuş su ile temizlenmesi önerilir.

Sünnetten sonra başlangıçta penis biraz şiş (ödemli) ve kırmızı görünebilir. Bebek bezi üzerinde bir miktarkan fark edebilirsiniz. Ayrıca bir kaç gün sonra hafif sarı bir akıntı veyakabuk fark edebilirsiniz. Bunlar normal yara iyileşme sürecidir.

Dikişler kendiliğinden düşecektir, alınmasına gerek yoktur.

Ancak sürekli kanama, artankırmızılık veya morarma, ateş durumunda mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Op. Dr. Muhittin Çalışkan