BAŞ AĞRISI DEYİP GEÇMEYİN

Baş ağrısısının bir çok sebebi olabilir

Baş ağrısı ömrü boyunca neredeyse her bireyin en az bir defa karşılaştığı çok çeşitli sebeplere dayanabilen bir yakınmadır. Sebebi sıklıkla önem arz etmese de baş ağrısına eşlik eden bazı belirti ya da yakınmaların önemli beyin cerrahisi problemlerine işaret ettiği bilinmelidir. Migren, küme tipi baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı ve sinüzit gibi nispeten selim hastalıklar dışında beyin damar hastalıkları, beyin kanamaları, beyin tümörleri, beyinde su toplama durumlar da daha nadir olmakla birlikte önemli baş ağrısı sebeplerindendir. Bireyin baş ağrısına eşlik eden hangi yakınma ya da belirtilerin beyin cerrahisi ile ilişkili baş ağrılarına işaret ettiği konusunda bilinçlenmesi hastanın doğru hekim ile doğru zamanda buluşmasını sağlayacaktır.

Erken tanı en önemli role sahip

Baş ağrısına eşlik eden kusma, görme bozuklukları, kişilik değişiklikleri, kol ya da bacaklarda kuvvetsizlik, dengesizlik gibi yakınmalar hastayı bir beyin cerrahı ya da nörolog tarafından tetkike yönlendirmelidir. Diğer tüm sistemlerde olduğu gibi nöroloji ve beyin cerrahisi hastalıklarında da erken tanı kür (iyileşme) ve sağ kalım noktasında en önemli role sahiptir.

Muayene olmaktan korkmayın !

Baş ağrısı şikâyeti ile başvurduğunuz hekim, ister nörolog ister beyin cerrahisi uzmanı olsun, şikâyetlerinizi öncelikle dinleyecek, fizik muayenenizi yapacak ve elde ettiği bilgiler ışığında tetkik ve tedaviniz için bir yol çizecektir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi radyolojik tetkikler sıklıkla hastaların şikayetlerinin dinlenmesi ve fizik muayenesinin yapılmasının ardından şüphe üzerine doktorunuzun başvuracağı tetkiklerdendir. Dolayısıyla bu gibi tetkiklerin zararı olabileceği çekinceniz sizi muayene olmaktan alıkoymamalıdır, doktorunuz ihtiyaç hissetmediği durumlarda bu tetkiklere başvurmayacaktır.

Yersiz endişeye mahal vermeyin

Yapılan değerlendirme sonucunda tespit edilen duruma yönelik bir nörolog ya da gerekiyorsa beyin cerrahisi uzmanı tarafından tedaviniz düzenlenecektir. Neyse ki beyin cerrahisini ilgilendiren bu hastalıkların baş ağrısı olan hastalarda tespit edilme yüzdesinin oldukça düşük olduğu bilinmeli, hastaların yersiz endişelerden ilgili hekimlerce zamanında ve uygun değerlendirme sonucu sıyrılabileceği anlaşılmalıdır.