YOĞUN BAKIMDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMASI

Trakeostomi, solunumsal, nörolojik ve kas hastalıkları nedeniyle ya da travma ve uzayan solunum desteği gereken durumlarda çocuk veya erişkin hastalarda yoğun bakımda uygulanan bir solunum desteği yöntemidir.

Bu tip cerrahi işlem görmüş hastaların bir kısmı eskisine oranla çok daha rahat nefes alıp, çevreyle daha güçlü iletişim kurabilip, ağız yoluyla beslenebilir. Bazı hastalarda öksürememe, yutkunamama ve tükürüklerini kontrol edememe gibi nedenlerle ağız içinde sekresyonlar birikmekte ve biriken bu sekresyonların aspirasyon cihazı yardımıyla çekilmesi gerekmektedir.

Her hastanın bakımı özen, titizlik ve sabır gerektirdiği gibi Trakeostomili Hasta Bakımı da son derece titizlikle ele alınarak, hastaya herhangi bir rahatsızlık vermeden bakımının üstlenilmesi gerektiği bilinmelidir. 

Trakeostomili Hasta Bakımı hijyen açısından son derece önem teşkil eden bir durumdur.

Birçok çocuk ve erişkin trakeostomili hasta genelde ATEŞ şikayeti ile başvurmaktadır. Bu ateş sebepleri arasında

• Sık idrar yolu enfeksiyonu
• Üst solunum yolu enfeksiyonu
• Kulak enfeksiyonu
• Alt solunum yolu enfeksiyonları düşünülmekte ve takibi düzenlenmektedir.

Oysa özellikle çocuk yaş grubunda DİŞ ENFEKSYONLARI mutlaka akla gelmelidir. Çoklu nöbet ilacı alan, ağız içinde tükürüğünü yutamayıp bol sekresyonu olan hastalarda AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI takip edilmelidir. Dişlerin çıkma aşamasında ve çıktıktan sonraki dönemde bakımlarının yapılması önemlidir.

• Yoğun bakım ünitemizde düşmeyen ve sık tekrarlayan ateşle başvuran trakeostomili çocuklarda en büyük etkenin diş çürükleri olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle Ağız ve Diş Sağlığı ekibimiz ile birlikte yoğun bakım ünitemizde yatan hastaların ağız ve diş bakımları da özenle yapılmakta ve kontrolleri sağlanmaktadır. Gerekli görüldüğü taktirde anestezi ve sedasyon altında diş çekimi ve tedavisi yapılmaktadır.
• Ağız ve diş sağlığı takip ve tedavisi sağlanan hastalarımızda antibiyotik kullanımı azalmış, hastaların büyüme ve gelişmesi düzelmiş ve yaşam kalitesinde artış sağlanmıştır.