TİROİD AMELİYATINDA SES TELLERİNİZ ZARAR GÖRMESİN

Bilindiği üzere tiroid hastalıklarında bir çok neden cerrahi tedavi ile şifa bulabilmektedir. Bu operasyon sırasında oluşabilecek bir takım komplikasyonlar hastaların bu operasyondan çekinmesine neden olmaktadır.

Bu operasyon sırasında en sık görülen komplikasyonlardan bir tanesi de operasyon sırasında tiroid dokusunun kenarından geçen 2 adet ses sinirinin geçici yada kalıcı yaralanması sonucu gelişen ses kısıklığıdır.

Tiroid dokusunun her iki yanından geçen bu ses sinirlerinin çok inceolması ve diğer dokularla çok kolay karışabilmesi biz hekimleri bu konu ile ilgili daha detaylı araştırmalar yapmaya itmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu ses sinirlerini gösteren ve hekimin ses sinirlerini daha rahat tanımasına fırsat veren sinir görüntüleme aleti icat edilmiştir.

Biz de Çapa Medilife Hastanesi'nde son 3 yıldır Tioid Cerrahisinde Sinir Görüntüleme Aletini kullanmaktayız. Bu sayede tiroid cerrahisinde komplikasyon yaşama olasılığını minimuma indirmiş durumdayız.
Op. Dr. Orçun Oral ŞENTÜRK
Genel Cerrahi
Medilife Çapa Hastanesi Başhekimi