Kurumumuzda Performans Değerlendirme Sistemi kurum genelinde çalışanlarımızın görev ve sorumluluk tanımlarına göre belirlenmiş kriterler bazında yapılmaktadır. Halihazırda yenilenmekte olan mevcut sistemimiz, “Hedef ve Yetkinlik” bazlı performans değerlendirme sürecine geçiş aşamasında olup, tüm pozisyonlarımız için yetkinlik havuzlarının oluşturulması ile devam etmektedir.