Medilife Sağlık Grubu Radyoloji Bölümü, günümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla her türlü radyoloji işlemini 7 gün 24 saat yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi birimidir. Radyoloji Bölümümüz, doğru tanıya, her hastaya en düşük riskli ve en hızlı en uygun yöntemin özenle seçilmesi ve uygulanmasıyla varılacağına inanmaktadır.

Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarılmakta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve saklanmaktadır. Sistemin hastane işletim sistemi (HİS) ile entegre olması tüm poliklinik ve kliniklerden sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşma ve gerektiğinde konsültasyon yapma imkanı sağlamaktadır. Manyetik Rezonans (MR) cihazı ile tüm rutin tetkiklerin yanı sıra; dinamik ve fonksiyonel MR (BOLD, difüzyon, perfüzyon, kinematik MR, Cine MR) incelemeleri de yapılabilmekte; hareketli masa özelliği ve hızlı sekanslar tüm vücut tarama ve tek fazda periferik anjiyo (mobitrakt) gerçekleştirilebilmektedir. Radyoloji Bölümü'nde rutin tetkiklere ek olarak, damarlarda kalsiyum skorlama, koroner anjiyografi, sanal kolonoskopi ve sanal bronoskopi gibi incelemeler de yapılabilmektedir. BT cihazı tanısal işlemlerin yanı sıra girişimsel tanı ve tedavi işlemlerinde de kullanılmaktadır.

Flat panel teknoloji ile kaset kullanmadan görüntü alabilen x-ray sistemi, rutin incelemelerin yanı sıra tüm omurga ve ekstremite ortorontgenogram grafilerini de çekebilmekte ve bunlara ait ölçümlerin kolayca yapılmasını sağlamaktadır. Mobil cihazlarla hastaların yatakları başında da grafiler çekilebilmektedir. Tüm ultrasonografi, Doppler incelemeleri ve kemik yoğunluğu ölçümleri yapılmaktadır. Floroskopi ile gastrointestinal ve üriner sistem dahil olmak üzere pek çok sistem ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Radyoloji bölümünde tanısal görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra tanı ve tedavi amaçlı girişimsel radyoloji işlemleri de yapılmaktadır. Bu işlemlerin onkoloji alanında en sık kullanılanları görüntüleme yöntemi ile saptanmış kanserli dokudan cerrahi işleme gerek kalmadan ince iğne veya kalın iğne yöntemleri ile biyopsi yapmaktır. Bu yöntemlerle elde edilen doku örneklerinin histopatolojik incelemesi ile elde edilen sonuç seçilecek tedavi yöntemini belirler. Ayrıca kanserli dokunun yan etkileri şeklinde ortaya çıkabilen tıkanma gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında -safra yolları tıkanması, yemek veya soluk borusu tıkanması, kalın bağırsak tıkanması gibi- vücut boşluklarına birikebilecek sıvıların boşaltılmasında girişimsel yöntemler kullanılabilmektedir. Boyutları ve damarsal yapıları nedeniyle ameliyatı güç olan kanser türlerinde girişimsel yöntemle tümörlü dokunun beslenmesi kesilerek -tümör embolizasyonu- yok edilmesi ve/veya cerrahi olarak daha kolay ve komplikasyonsuz olarak çıkarılabilecek kadar küçülmesi sağlanabilmektedir.
Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız şunlardır:
 • Çok detektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT)
 • 1,5 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
 • Dijital Floroskopi
 • Dijital Röntgen
 • Dijital Mammografi
 • Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Kemik Dansitometresi
 • Yatan hastalar için CR mobil röntgen cihazı
 • Dijital Panoramik Röntgen (Diş Röntgeni)
 • Dijital Dental Tomografi
 • Konvansiyonel Tetkikler
  • Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü
  • Anterograd pyelografi, var olan kateterden
  • Artrografi Bronkografı
  • Çift kontrast kolon tetkiki
  • Çift kontrast mide tetkiki
  • Dakriosistografi
  • Defekografi
  • Distal kolon grafisi
  • Duktografi-galaktografi
  • Enteroklizis
  • Faringografi
  • Faringo-ozefagografi
  • Fistülografi
  • HSG HSG (ANESTEZİLİ)
  • I.V.P.
  • I.V.P.(dakikalık)
  • İnce barsak tetkiki
  • Kolon tetkiki
  • Laringografi
  • Lenfanjiografi
  • Mide duedonum tetkiki
  • Myelografi
  • Oral kolesistografi
  • Özefagografi
  • Peroperatuar kolanjiografi
  • Poş grafisi
  • Retrograd pyelografi
  • Retrograd üretrografi
  • Sialografi (iki taraf)
  • Sialografi (tek taraf)
  • Sine özefagografi
  • Sistogram (üç film)
  • T tüp kolanjiografi
  • Velofaringeal sinefloroskopi
  • Voiding sistoüretrografi

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

DAHA FAZLA YÜKLE