Medilife Sağlık Grubu Psikoloji bölümünde; Psikolog ve Psikiyatri uzmanları bir ekip olarak hizmet vermektedirler. Psikolojik sorunlarla başvuran kişilerin tümüne sorunlar ile başa çıkma yeteneği ve becerilerinin gelişimi yönünde uzman yardımı sunulmaktadır. Kişilerin sosyal çevreye uyumlarını arttırmak, sorunları ile başa çıkma becerilerini desteklemek ve kaygılarını azaltmak için bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Uygulanacak olan tedavi planı gizlilik ve sınır prensipleri dahilinde danışan kişiye etraflıca açıklanırken, gerekli görüldüğü durumlarda psikiyatri departmanı ile birlikte vakalar takip edilebilmektedir.

• Psikoloji Bölümünde;
• Bireysel psikoterapi,
• Aile terapisi,
• Evlilik ve çift terapisi,
• Ergen ve çocuk psikoterapi hizmetleri verilmektedir.
Psikolog Tarafından;

• Depresyon,
• Anksiyete bozuklukları,
• Fobiler,
• Obsesif kompulsif bozukluklar (OKB),
• Travma bozuklukları (TSSB),
• İlişki problemleri,
• Boşanma problemleri, boşanması sonrası depresyon,
• Cinsel işlev bozuklukları,
• Yaşlılıkta depresyon ve yalnızlık, yas süreciyle ilgili depresyon,
• Doğum öncesi ve sonrası depresyonu,
• İş yaşamı sorunları ve stres,
• Kişilik bozuklukları,
• Okul problemleri,
• Dikkat ve konsantrasyon bozuklukları,
• Kariyer danışmanlığı,
• Obezite(kilo kontrolü ve obesite sorunlarına diyetisyen işbirliği ile yaklaşılır),
• Kronik rahatsızlıklar (kanser, kalp rahatsızlıkları, şeker vb.)

Psikolog uzmanlarımız; hastalarına, hastalıklarla yaşamak ve bunlarla başa çıkmakla ilgili desteğin yanı sıra; danışan ve danışan yakınlarına da bireysel ve grup terapileri yapabilmektedir.

Uzmanlarımıza, psikolojik ve yaşamsal sıkıntıları ya da yakınlarınızla ilgili problemlerle başa çıkma konusunda başvurabileceğiniz gibi, psikolojik ölçüm araçlarını kullanarak ta bilimsel yöntem ve tekniklerden de yararlanılarak değerlendirmeler yapılması üzere başvurabilirsiniz. Kişinin başvuru amacı doğrultusunda kişilik testleri, zeka testleri, gelişim testleri de uygulanabilmektedir. Nöroloji birimine bağlı “Unutkanlık ve Demans Polikliniği”’ne başvuran nörolojik problemlerde de Psikoloji uzman desteği alınabilmektedir. Psikolog uzmanlarımız tarafından tanı ve tedaviye yardımcı olan testler kullanılarak, kişinin tanı sürecinde zihinsel performansını da ayrıca değerlendirilebilmektedir.

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

DAHA FAZLA YÜKLE