Patoloji, hastalıkların kökenini, nedenlerini, gelişim süreçlerini ve sonuçlarını araştıran uzmanlık alanıdır. Bunun için vücut dokularından ve sıvılarından alınan biyopsi örneklerinde dokularda ve hücrelerde meydana gelmiş olan yapısal değişiklikler incelenir.

Patoloji laboratuvarımıza gelen biyopsi örnekleri ayrıntılı makroskopik incelemelerden sonra doku takip cihazı, parafin bloklama ve kesit cihazları ile işlemden geçmektedir. Bu biyopsi örneklerine mikroskopta tanı konulmakta ve sonuç ilgili doktora bildirilmektedir.

Cerrahi işlem sırasında gerek duyulduğunda intraoperatif histopatolojik (frozen) tanı konulabilmektedir. Bu işlem için kryostat cihazımız ile hizmet vermekteyiz. Laboratuvarımızda histopatolojik incelemelerin yanı sıra vajinal-servikal smear, balgam, tüm vücut sıvılarından alınan örneklerin incelenmesi gibi rutin sitolojik incelemeler de yapılmaktadır.
Radyoloji bölümünde USG ya da BT altında meme, tiroid, akciğer, karaciğer, lenf nodülü, tükrük bezi, yumuşak doku kitleleri gibi organ ve dokulardan alınan ince iğne aspirasyon biyopsileri işlem sırasında incelenip tanı için yeterli olup olmadıkları saptanmaktadır. Böylece hastaya daha sonra ikinci kez aynı işlemin yapılmasına gerek kalmamaktadır.

Patoloji laboratuvarımız hastane dışından gelen biyopsi, sitoloji, hazır preparat ve parafin bloklar için de tanı ve konsültasyon hizmeti sunmaktadır. İstendiği takdirde gerek makroskopik gerekse mikroskopik dijital görüntü kaydı sağlanabilmektedir.