Göğüs Cerrahisi Branşı, vücudun göğüs boşluğunda bulunan (kalp ve ana damarlar hariç) organ ve bölgelere ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

Vücutta bulunan; göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, yemek borusu, mediyasten, diyafragma, gibi bölgeler göğüs cerrahisi alanına girmektedir.  

Göğüs kafesinde bulunan doğumsal deformasyonlar (anomaliler), tümör oluşumları, akciğer tümörleri, solunum yollarında meydana gelen darlık ve tıkanma sorunları, diyafram ve yemek borusuna ait doğumsal veya sonradan gelişmiş cerrahi tedavi yapılması gereken hastalıklar, göğüs cerrahisi bölümünce teşhis edilir, tedavi ve takipleri planlanır. 

Göğüs Cerrahisi bölümünde tedavi edilen bazı hastalıklar

· Akciğer kanseri (tümör operasyonları vb)

· Akciğer zarı iltihaplanmaları (Ampiyem)

· Akciğer zarı kanseri (Mezotelyoma)

· Akciğer zarının yırtılması (Pnömotoraks)

· Aşırı Terleme Sorunları (Hiperhidrozis)

· Diyafram’a komşu organlardaki fıtık sorunları

· Göğüs boşluğunda sıvı toplanması

· Göğüs şekil bozuklukları, anomalileri (İçe çökük veya dışa çıkık göğüs kafesi)

· Göğüs travmaları (bıçaklanma, trafik kazası, düşme vb sebeplerle oluşan kırıklar, kanamalar veya yaralanmalar)

· İleri akciğer amfizemi

· Nefes borusu daralmaları

· Nefes borusu tümörleri

· Timus bezinin tümörleri

· Torasik Çıkım Sendromu (TOS)

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

DAHA FAZLA YÜKLE
SİZE EN YAKIN HASTANEMİZ
Size en yakın hastanelerimizi görmek için lütfen bir bölge seçin.