Medilife Sağlık grubu uzman doktorları, ameliyathanelerinde, genel cerrahi kapsamına giren her türlü ameliyatı açık veya laparoskopik yöntemlerle gerçekleştirebilmektedir. Son dönemde büyük bir hızla gelişen minimal invaziv yöntemlerle, hastalara acil ya da elektif şartlar altında çok küçük kesilerden (SILS; Tek delikten yapılan laparoskopik ameliyat) müdahale edilerek hastaları günlük yaşama bir an önce döndürmek genel cerrahi kliniğimizce temel prensip olarak benimsenmiştir.

Genel Cerrahi Bölümümüzde Tanı ve Tedavi Hizmeti Verilen Hastalık Grupları:
Bariatrik Cerrahi (Obezite cerrahisi; Mide bandı, Tüp Mide, Gastrik by-pass)

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi (Guatr, Tiroid kanseri, Tiroid nodülleri ve Paratiroid adenomları)

Meme Cerrahisi (Meme kanseri, Meme koruyucu cerrahi, Onkoplastik cerrahi)

Herni Cerrahisi (Mide ve karın fıtıkları, Laparoskopik Nissen ameliyatı, Açık ve kapalı fıtık ameliyatları, TEP)

Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi (Özofagus ve Mide tümörleri, Akalazya)

Kolorektal Cerrahi (Kolon ve Rektum tümörleri, Laparoskopik kolon ve rektum ameliyatları, emoroid, Fissür, Prolapsus ameliyatları)

Hepatopankreatobiliyer Cerrahi (Karaciğer, Safra kesesi ve Pankreas ameliyatları)

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

DAHA FAZLA YÜKLE