Medilife Sağlık Grubu ‘’Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde’’ hasta ya dasağlıklı 0-15 yaş arası tüm çocuklara 7/24 hizmet verilmektedir. ‘’Bebek Dostu’’ olarak grubumuzda, uzman hekimlerimiz  ve sağlık personellerimiz ile hizmet verilmektedir.  Çocuklarınız için özel olarak tasarlanmış ünitelerimizde; yataklı tedavi hizmetleri, bebek odası ve çocuk müşahede servisleri bulunmaktadır. Bebek ve çocukların fiziksel ve mentalgelişim takibi, aşıları, tüm çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavileri uzman hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

"Yenidoğan Ünitesi" hastanelerimizde doğum yapmış bebeklere hizmet vermektedir. Bebek dostu ünvanına sahip hastanelerimizde yenidoğan bebekler ilk muayeneleri ve bakımları yapıldıktan hemen sonra en geç 1 saat içinde anne yanına emzirmeye götürülmektedir. Anne sütü alabilmeleri için anne yanında bırakılan bebeklerinbakımları bebek odasında yapılmaktadır. Bebeğin taburcu olacağı gün, anne ve babaya yenidoğan bakımı eğitimi verilmektedir. Ayrıca tüm yenidoğan bebeklerimizden topuktan alınan kan örneğinde metabolik hastalık ve hipotiroidi taramasıyapılır. İşitme testi uygulanır. Yenidoğan bebeklerin annelerine ayrıca emzirmeeğitimleri de verilmektedir.

Çocukların İzlem Aralıkları Ne Olmalıdır?

Hekimbaşka bir öneri getirmemişse;

• Doğumdan hemen sonra ve 3. ve7.gün
• Doğumdan 2 hafta sonra
• İlk 6 ay her ay  (Özellikle aşılarıiçin )
• 9,12,15,18.aylar 3 Ay ara ile
• 24,30,36. aylarında 6 Ay ara ile
• 3 yaştan sonra yılda bir kez (Koruyucuhekimlik)
Çocukların yaşamında aşılar çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle yenidoğan bebeklerin aşı takipleri, hekimlerimizle birlikte ebeveynleri tarafından yapılmaktadır.  Çocukların doğumlarından itibaren olması gereken aşılar ilk ayından itibaren bebeklerin aşı kartına işlenmekte ve ailelerine verilmektedir. Çocukların sadece hasta olduklarında değil sağlıklı oldukları dönemde de koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamında takip ve değerlendirmeleri hekimlerimiz tarafından yürütülür.

Çocuk Servislerimizde; 

• Yenidoğan Takibi (0-28 gün)
• Yenidoğan Tarama Testleri
• Sağlam Çocuk İzlemi ( 1ay-15yaş)
• Emzirme Eğitimi
• Bebek Bakımı Eğitimi
• Kolikli (gazlı )Bebekle Başetme Teknikleri
• Ek Besinlerle Beslenme Eğitimi veKarşılaşılan Sorunlarla İlgili Çözüm Önerileri
• Aşılama Programı ve Bilgilendirme
• Enfeksiyon Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
• Enürezis (İdrar Kaçırma) Tanı ve Tedavisi
• Astım Tanı ve Tedavisi
• Bebek ve Çocukların Gelişimlerinin Takibi.
• Obesite Tanı ve Tedavisi
• Anemi (Kansızlık) Tanı ve Tedavisi

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

DAHA FAZLA YÜKLE