ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ (PEDİATRİK KARDİYOLOJİ)

Çocuk Kardiyolojisi bölümünde; kalp rahatsızlığı bulunan anne karnındaki bebekler, doğumsal (konjenital) ya da sonradan meydana gelmiş (edinsel) kalp hastalığı bulunan çocuklara hizmet verilmektedir. Yetişkin kalp hastalarının aksine çocukluk çağında görülen kalp hastalıklarının büyük kısmı konjenital yani doğumsal görülmektedir. Doğumsal Kalp Hastası olan bebekler, kalpte bazı yapısal bazı bozukluklar ile dünyaya gelirler.

Çocuklarda kalp rahatsızlıkları riskini arttıran faktörler: genler yolu ile geçiş ve kromozom anomalileri olarak sıralanabilir. Örneğin Down sendromu olan çocuklarda kalp hastalığı riski % 50’ye kadar çıkabilmektedir. Gebelik döneminde; özellikle ilk 3 ayda kullanılan bazı ilaçların ve alkolün kalp gelişiminde bozukluklara neden olduğu bilinmektedir. Gebelik döneminde yaşanan viral hastalıkların da kalp gelişimini olumsuz etkilemektedir. Viral hastalıklara örnekler şu şekilde sıralanabilir: Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, soğuk algınlığı vb.

Çocuk kardiyoloji bölümünde; 0-16 yaş grubundaki kalp rahatsızlığı olan hastalara uygun tanı ve tetkik araçları ile gerekli tedavi hizmetleri verilmektedir. Çocuklarda gelişebilen kalp hastalıkları tanısı için Pediyatrik EKG (elektrokardiyografi), Pediyatrik Ekokardiyografi gibi tetkikler gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

DAHA FAZLA YÜKLE