ÇOCUK CERRAHİSİ

Tüm bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik dönemlerindeki yani 0 – 16 yaşlar arasında görülen cerrahi işlem gerektiren hastalıkların tedavisinde özelleşmiş bir branştır. Unutulmaması gereken en önemli nokta çocukların anatomi, fizyoloji ve metabolik olarak erişkin bir hastanın küçük hali olmadığı, tamamen farklı dinamiklerde seyreden bir yapıda olduğu gerçeğidir. Dolayısı ile tedavi ve operasyon süreçleri erişkinlerden farklı özellikler taşımaktadır.
Sünnet

Çocuklarda uygulanan en sık cerrahi işlem olarak, teknik olarak basit bir girişim gibi algılanmasına rağmen, uygulamanın bir çocuk üzerinde yapılması, psikolojik etkiler, cerrahi teknik gibi bir çok ayrıntının göz önünde tutulması gereken önemli bir konudur. Sünnet işlemi çocuk hastayla iletişimi yüksek, cerrahi tecrübesi yeterli, psikolojik süreçlere hakim cerrahlar tarafından yapıldığında standart normlarda yapılmış bir sünnet olarak kabul edilmelidir.

Hipospadiyas (Peygamber Sünneti)

Erkek çocukta dış idrar yolu (üretra) ağzının penis ucunda olmaması, daha aşağıda ve geride olmasıdır. Halk arasında “doğuştan sünnetli” ya da “peygamber sünnetli” olarak ifade edilir. Erkek çocuklarda inmemiş testisten sonra en sık görülen dış genital yapı anomalisidir. Sıklığı giderek artan hipospadiyas, erkek yenidoğanlarda 1/250 – 1/500 oranında görülebilir. Hipospadiyas ile birlikte inmemiş testis, böbrek gelişim kusurları, cinsel gelişim kusuru (intersex) görülebilir.

Kasık Fıtığı

Bebeklerde ve çocuklarda sık görülen, kasık bölgesinde şişlik ile ortaya çkan bir fıtık türüdür. Her iki kasık bölgesinde de olabileceği gibi, en sık sağ tarafta ortaya çıkar. Erkek çocuklarında daha sık görülür, erken doğan (prematüre) bebeklerde kasık fıtığının oluşma riski daha fazladır. Mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmesi gerekir. Uzun süre fark edilmeyen kasık fıtığında, erkek çocuklarda ince barsak, kız çocuklarında ise yumurtalık (over) sıkışabilir, kendi etrafında dönebilir ve hasar görebilir. Bu hastalarda huzursuzluk, karın şişkinliği ve kusma olabilir.

İnvaginasyon

Bağırsak düğümlenmesi olarak, barsakların teleskop gibi iç içe girdiği tanı ve tedavide geç kalındığı takdirde ciddi problemlere yol açan, çocukluk çağında sık geçirilen, acil müdahale gerektiren barsak hastalığıdır.
İnmemiş Testis

Erkek çocuklarda, torbada bulunması gereken testislerin, zarar görebilecekleri bir bölgede (kasıkta, karın içerisinde) bulunmasıdır. Sağ, sol ya da her iki testis de inmemiş olabilir. Testisler, gebeliğin 30. Haftasıdan itibaren torbaya doğru ilerlemeye başlar, gebeliğin son haftalarında ise tam olarak torbaya yerleşirler. Bu nedenle, erken doğan erkek bebeklerde inmemiş testis görülme sıklığı daha yüksektir. Zamanında doğan bebeklerde testislerin torbada bulunmaması, doğumsal bir gelişim kusuru olarak kabul edilir.

Yenidoğan Cerrahisi

Doğum anından 28 güne kadar olan bebekler yenidoğan döneminde kabul edilir. Bu dönemde gerçekleşen doğumsal tüm cerrahi hastalıkların tedavisi (yemek borusu yokluğu, makat kapalı doğum, idrar kesesi dışarıda doğumu, barsak ve iç organların dışarıda doğumu gibi bir çok anomali) çocuk cerrahisi tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitesi birlikteliği ile takip ve tedavi edilmektedir.

Apandisit

İnce ve kalın barsakların birleşme yerinde bulunan apandiks (kör bağırsak) iltihabıdır. Apandisit, kör barsak içerisine sert besin artıklarının girmesi, boşalmasının güçleşmesi ve iltihabın eklenerek doku bütünlüğünün bozulmasıyla oluşur. Doku bütünlüğünün bozulması perforasyon (delinme/patlama) ile sonuçlanabilir. Başlıca apandisit belirtileri arasında karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı - kusma, ateş bulunur.

Detaylı bilgi ve randevu için 0 (212) 866 80 80 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

DAHA FAZLA YÜKLE