Uzm. Dr. Hüsniye Aylin Hakyemez
ÖZGEÇMİŞ
1980 yılında doğmuştur. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 2010 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitimini tamamlamıştır.

 
Eğitim KurumuYıl
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi2005
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi2010
Mesleki Deneyim
İstanbul Üniversitesi Tıp Falkültesi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi
Medilife Çapa Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
EEG-EMG, Migren, İnme-Serebrovasküler Hastalık, Epilepsi, Başağrısı, Alzheimer Hastalığı-Demans-Unutkanlık, Parkinson Hastalığı
Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
Epilepsi Sempozyumu
49.Ulusal Nöroloji Kongresi
Mesleki Üyelikler
Hareket Bozuklukları Derneği
Türn Nöroloji Derneği
Epilepsi ile savaş Derneği
Bilimsel Yayınlar
Serebrol sinos ventrumbra
Transoesophageol echocardographic findings in patients with ishemic loc and nonlocunar stroke. J.Clin.Nevrosci 2008 mar,1513:246-52.doi:10.1016j.joan 2007 02.093
Relationship of olfactory function with olfactory bulbus volüme,disease duratioın and UPDRS in patients with early stape of IPD. J.Clin.Nevrosci.2013 Oct,20(10):1469-70.dai:10-6J.Joan.2012.11.017