Uzm. Dr. Çağdaş Balcı
ÖZGEÇMİŞ
1987 yılında doğmuştur. Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

 
Eğitim Kurumu
Hacettepe Tıp Fakültesi (İngilizce)
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Uzmanlık
Mesleki Deneyim
Özel Pendik Şifa Hastanesi
Kadıköy Diyabet Hastanesi
Reyap Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
EMG, EEG ve Botulinium Toksin Uygulamaları
Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroloji Derneği
Bilimsel Yayınlar
H. M. ŞEN, A. ÖZKAN, Ç. BALCI, H.I. ÖZIŞIK KARAMAN Headache Could Be Finding of Sinus Vein Thrombosis in Behcet’s Patients. J Clin Anal Med 2014;5(suppl 4): 484-6.
H. M. ŞEN, Ç. BALCI, A. ÖZKAN, H.I. ÖZIŞIK KARAMAN Insulinoma May Present as Epilepsy: A Case Report. J Clin Anal Med 2014;5(suppl 4): 515-7.
A. ÖZKAN, Ç. BALCI,H. M. ŞEN, G. ADAM, H.I. ÖZIŞIK KARAMAN, Ciddi Vertigo ve İşitme Kaybı ile Seyreden Bilateral Anterior İnferior Serebellar Arter Enfarktı. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 41-44
Ç. BALCI, Nörobilim içi Bir Kavram Tartışması: Bilinç ve Özne. Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, ed: B. GULSEN, U. MORKOÇ 2014, Ege Üniverstesi Yayınları
BALCI, Ç , ULUÇ, D , MERAL, Ü , ÖZIŞIK KARAMAN, H . (). Cerrahi ile Hızlı Düzelme Gösteren Nadir Bir Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi Sebebi: Obezite Cerrahisi. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 2 (1), 43-47.