Doç. Dr. Cenk Evren
ÖZGEÇMİŞ
1977 yılında doğmuştur. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 2005 yılında Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

 
Eğitim KurumuYıl
Özel Doğan Koleji-
Kabataş Erkek Lisesi-
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi2001
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi2005
Mesleki DeneyimYıl
Haydarpaşa Numune Hastanesi Genel Cerrahi ve Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Eğitimi2000- 2001
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği2001 - 2005
İzmir Jandarma Dispanseri ve Kara Hastanesinde KBB Uzmanlığı/Yedek Subaylık2005 - 2006
Muş Devlet Hastanesi KBB Kliniği ve Başhekim Yardımcılığı2006 - 2008
Medilife Beylikdüzü KBB Kliniği ve Başhekim Yardımcılığı2008 - 2009
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi KBB ABD Yardımcı Doçent2009 - 2011
Yenibosna Safa Hastanesi KBB Kliniği2011 - 2011
Medilife Beylikdüzü KBB Kliniği2011
Tıbbi İlgi Alanları
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ve Cerrahisi
Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
Akılcı ilaç kullanımı sempozyumu 12-14 Eylül 2014 Kıbrıs
35.Ulusal Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 02-06 Kasım 2013 Antalya
Vertigo Academy İnternational. 15-18 KAsım 2012 Antalya
İstanbul KBB-BCC uzmanları derneği 1.Kongresi & SKYBD WORKSHOP Videolarengostroboskopik Muayene ve Ses Terapisi. 20-21 Haziran 2009 İstanbul
International İstanbul Otorhinolaryngology Meeting 2003
1.Akademi Toplantısı 5–6 Eylül 2003 İstanbul
XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 4–9 Ekim 2003 Antalya
Rhinoistanbul 20th Congress Of The European Rhinologic Society And 23th Congress Of ISIAN 18–25 Haziran 2004 İstanbul
1.Masterclass Sempozyumu 21.Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu 2004
1.Behmut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri 13-14 Mayıs 2005
Eylül 2002 Vertigo Kapadokya Kongresi
III.Otoskop Grubu Sempozyumu 31 Ekim-2 Kasım 2003 Pamukkale
T.C Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ICD-10 Eğitici Eğitimi. 2-4 Temmuz 2007/ Ankara
Ulusal Yenidoğan İşime Tarama Programı İkinci Basamak KBB Hekimleri Eğitim Kursu.25 Ekim 2007/ Ankara
Yüksek Öğretimde Eğitici Eğitim - 26 Aralık 2009/Zonguldak
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 15-26 Mart 2010/ Zonguldak
Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği
İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği
Yazdığı Kitap
Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu (Prof. Dr. Fikret ÇINAR - Yrd. Doç. Dr. Cenk EVREN)
Katkıda Bulunduğu Kitap Bölümleri
Cenk Evren. Koku duyusu Bozukluklarının Klinik Değerlendirilmesi ve Tanı Yöntemleri. In Prof Dr. Fikret Çınar ed. Koku Duyusu Bozuklukları. Ayrıntı Basımevi 2016. İstanbul. Sayfa:57-64.
Cenk Evren, Günay Ateş Evren. Burun Travması Komplikasyonu: Burun Kırığı. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:31 Sayfa:119-21
Günay Ateş Evren, Cenk Evren. Larengeal Papillomatozis. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014. İstanbul. Bölüm:64. Sayfa:248-51
Cenk Evren. Gastroözofageal Reflü. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:65. Sayfa:252-55
Cenk Evren. Vokal Kord Nodülü. In Prof Dr. Fatma Tülin Kayhan ed. Olgularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık 2014.İstanbul. Bölüm:66. Sayfa:256-58
Bilimsel Yayınlar
Evren C, Demirbilek N, Kaur AC. İzole frontal sinüs mantar topu. ENTcase. 2020;6(3):93-97.
Demirbilek N, Çelik M, Evren C. An in vitro evaluation of tensile strength of synthetic sutures used in nasal surgery. KBB Uygulamaları 2020;8(1):29-34.
Demirbilek N, Evren C. Is Piezoelectric Surgery Really Harmless to Soft Tissue? J Craniofac Surg. 2019 Oct;30(7):1966-1969.
Demirbilek N, Evren C, Çelik M. Piezoelectric Drilling Hole Technique in Septal Fixation. J Craniofac Surg. 2019 Jul;30(5):1544-1548.
Demirbilek N, Evren C. Should We Look For Blood Parathormone in Patients with Vertigo? Kafkas J Med Sci 2019; 9(1):22–28.
Demirbilek N, Evren C. Two-level septocolumellar suture technique in closed septorhinoplasty. KBB Uygulamaları 2019;7(2):108-113.
Elbistanli MS, Koçak HE, Çelik M, Acipayam H, Alakhras WME, Koç AK, Evren C. Significance of Medial Osteotomy on the Olfactory Function in Patients Who Underwent Septorhinoplasty. Journal of Craniofacial Surgery: March/April 2019 - Volume 30 - Issue 2 - p e106–e109.
Demirbilek N, Evren C. Septal kreti çıkartmada piezoelektrik cerrahi alternatif olabilir mi? KBB Forum.2018;17(3); 109-116.
Evren C, Ayduran E, Demirbilek N, Elbistanlı MS, Kayhan FT. Are dispersible tablets risk factors for late post-tonsillectomy hemorrhage in adults? B-ENT, 2018, 14, 1-5.
Evren C, Demirbilek N. Alt Konka İzole Fibröz displazisi. CausaPedia 2018; 7(1): 21-24.
Arlı C, Şanlı A, Aydın S, Evren C, Tezer İ. Baş-boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin değeri: İİAB ile cerrahi sonrası patoloji sonuçlarının karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 2018; 9(33): 14-20.
Yıldırım B. Uğur MB, Çorakçı S, Evren C, Bektaş S, Çınar F. Topikal hemostatik ankaferd ajanının maksiller sinüs mukozasına etkisi. KBB Uygulamaları 2017;5(3):106-112.
Elbistanlı MS, Güneş S, Yegin Y, Çelik M, Koçak HE, Evren C, Kayhan FT. Relationship between serum vitamin D levels and childhood recurrent tonsillitis. Otolaryngol Open J. 2017; 3(1): 16-21.
Evren C, Çınar F, Yiğit VB. Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostozu ve Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu. CausaPedia 2017; 6(3): 194-198.
Evren C, Demirbilek N, Elbistanlı MS, Köktürk F, Çelik M. Diagnostic value of repeated Dix-Hallpike and roll maneuvers in benign paroxysmal positional vertigo. Braz J Otorhinolaryngol. 2017 May - Jun;83(3):243-248.
Evren C, Yiğit VB, Elbistanlı MS, Demirbilek N. Septoplasti sonrası çok geç komplikasyon: Septal apse. KBB Uygulamaları.2016; Cilt: 4 Sayı: 3.138-141.
Demirbilek N, Evren C, Kaur AC. Endoscopic approach to oncocytic Schneiderian papilloma: a rare nasopharyngeal mass lesion. Savant Journal of Medicine and Medical Sciences Vol 2(1) January, 2016.pp.020-023.
Demirbilek N, Evren C, Elbistanlı MS, Altun U, Günay SS. Two-level septocolumellar suture technique for correction of septal caudal dislocation. Braz J Otorhinolaryngol. 2016;82(4):403-407.
Evren C, Demirbilek N, Yiğit VB, Kaur AC. Oncocytoma of the parotid gland complicated by hypercalcemia: a case report. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2015 May-Jun;25(3):179-81.
Yiğit VB, Çınar F, Evren C, Uğur MB, Özdemir Y. Türk toplumu için koku tanımlama testi. KBB Uygulamaları 2015;3(3):91-96.
Evren C, Alpay A, Çınar F, Yıldırım B, Çelebi G. Recurrent Parotid Abscess Causing Facial Paralysis: Tularemia Savant Journal of Medicine and Medical Sciences Vol 1(6). November, 2015:120-124.
Evren C, Demirbilek N, Sarikaya SG. A giant pyocele of middle turbinate: a case report, ENTcase 2015; 1(3):161-163.
Evren C, Uğur MB, Yıldırım B, Bektaş S, Yiğit VB, Çınar F. Unpredicted effect of Ankaferd® on cartilage tissue. Int J Clin Exp Med. 2015 Jan 15;8(1):922-927.
Demirbilek N, Evren C, Altun U. Postadenoidectomy hemorrhage: how we do it? Int J Clin Exp Med. 2015 Feb 15;8(2):2799-803.
Evren C, Yiğit VB, Çınar F. Koku fonksiyonunun subjektif değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2015 Jan-Feb;25(1):59-64.
Demirbilek N, Evren C, Yiğit VB, Ünlüçerçi NC. Septoplasti sonrası nadir bir komplikasyon: Uzun süren diplopi. KBB Uygulamaları 2015;3(2):77-80.
Evren C, Çınar F. Apne ve nazal mukosiliyer klirens. KBB Uygulamaları 2015;3(2):62-67.
Aydın S, Demir MG, Evren C, Barışık NÖ. Small Cell Neuroendocrine carcinoma of the Nose. National Journal of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery 2014;Vol 2(11);25-26.
Evren C, Demirbilek N, Erbaş OR, Çırpın R. Yüz felci ve MR. Hukuk mu Bilim mi? KBB Uygulamaları. Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 2; 78-81.
Evren C, Demirbilek N, Akın F, Çiğdem MF. Elektif Hemoroidektomi Operasyonunda Spinal Anestezi Sonrası Bilateral Başlayan Ani İşitme Kaybı: Olgu sunumu. KBB Uygulamaları Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 2; 86-89.
Evren C, Çorakçı S, Uğur MB, Özdemir Y. Ameliyat sırasında masif kanayan dev maksiller sinüs mukoseli. KBB Uygulamaları 2014; 2(1): 41-44.
Evren C, Tezer İ. Endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx in patients with otitis media KBB Uygulamaları 2013;1(3):100-106.
Yiğit VB, Evren C, Çınar F, Özdemir Y, Bektaş S. Supraglottik Larinks Kanserini Taklit Eden Larinks Tüberkülozu: Olgu Sunumu CausaPedia 2013;2:355;1-6.
Çorakçı S, Çınar F, Evren C, Uğur MB, Yıldırım B. Obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında miyopatinin biyokimyasal belirteçler ile değerlendirilmesi. KBB Uygulamaları 2013;1(3):123-129.
Evren C, Çınar F, Sarıkaya S, Alpay A, Bektaş S. “Ankaferd Blood Stopper"in tükrük bezi kanamasında etkinliği J Kartal TR 2012;23(1):1-5.
Çınar F, Evren C, Uğur MB, Çorakçı S, Erdem CZ. İzole krikoid kartilaj kırığına konservatif yaklaşım. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012;18 (6):539-541.
Alpay A, Bektas S, Alpay A, Ugurbas SC, Evren C, Ugurbas SH. Effects of a new hemostatic agent Ankaferd Blood Stopper®on the intraocular tissues in rat model. Cutan Ocul Toxicol. 2012 Jun;31(2):128-31.
Alpay A, Ugurbas SC, Evren C, Bektas S, Calıskan S, Ugurbas SH. Use of a novel haemostatic agent: ankaferd blood stopper in conjunctival incisions. Clin Experiment Ophthalmol. 2011 Nov;39(8):793-8.
Alpay A, Evren C, Bektaş S, Ugurbas SC, Ugurbas SH, Cınar F. Effects of the folk medicinal plant extract Ankaferd Blood Stopper® on the ocular surface. Cutan Ocul Toxicol. 2011 Dec;30(4):280-5.
Gül A, Çınar F, Evren C, Uğur MB, Sarıkaya S. Basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında alerjik rinit prevelansı. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Mar-Apr;21(2):70-5.
Evren C, Yiğit VB, Fikret Çınar, Uğur MB, Voyvoda ŞNK. Silik Belirtilerle Seyreden Dev Bir Eagle Sendromu: Vaka Sunumu. Ümraniye Tıp Dergisi 2010-2011;3-4:8-12.
Paksoy M, Şanlı A, Öztürk R, Evren C. Apron fleple total larenjektomi yapılan vakada gelişen geniş fistülün primer kapatılması: Olgu sunumu. Türk Otolarengoloji arşivi.2010;48(4):159-163.
Evren C, Uğur MB, Çınar F, Çorakçı S, Bektaş S, Özdamar ŞO, Erdem Z. Maksiller Sinüste Malign Fibroz Histiositom ve Üç Boyutlu Görüntülemenin Önemi: Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2010; 48: 156-9.
Şener MB, Evren C, Demirbilek N, Kaur A. Alt Konkadan Kaynaklanmış Vasküler Leiomiyom. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2009;XX (1):45-49.
Uğur MB, Evren C, Çorakçı S, Taş E, Çınar F. Orta meatusta konka bullozaya benzer yabancı cisim: Olgu sunumu Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 Nov-Dec;19(6):307-10.
Paksoy M, Şanlı A, Evren C, Kayhan FT, Bozkurt Z, Aydin S, Hardal U. Konka bullozanın nazal patolojilerdeki rolü. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008 Jul-Aug;18(4):238-41.
Evren C, Eken M, Ateş G, Bozkurt Z, Şanlı A. Kobay timpan membranında mitomisin-C uygulamasının insizyonel miringotominin kapanma süresine etkisi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 17(2):100-4.
Eken M, Ates G, Şanlı A, Evren C, Bozkurt S. The effect of topical insulin application on the healing of acute tympanic membrane perforations: a histopathologic study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 Sep; 264(9):999-1002.
Şanlı A, Eken M, Evren C, Ateş G, Paksoy M. Does topical N-acetylcysteine application after myringotomy cause severe otorrhea? Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 17(1):22-5.
Şanlı A, Aydın S, Evren C, Çağlayan B.N. Alerjik Rinitli Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçları. KBB Klinikleri 2007;9(1-3):1-6.
Eken M, Evren C, Şanlı A, Aydin S, Paksoy M. The effects of radiofrequency and incisional myringotomy on the duration of patency. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 17(4):224-227.
Eken M, Evren C, Şanlı A, Bozkurt Z. An alternative surgical approach for sublingual dermoid cysts: a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007;17(3); 176-8.
Eken M, Evren C, Ateş G, Şanlı A, Öztürk R. Kobay (Guinea Pig) timpan membranında insizyonel miringotomiden önce ve sonra uygulanan 5-Fluorourasilin kapanma süresine etkisi. KBB Klinikleri 2007; cilt 9,sayı 1-3;sayfa:1-6.
Eken M, Evren C, Ateş G, Bozkurt Z, Şanlı A, Aydin S. Kobay timpanik membranında insizyonel miringotomi sonrası uygulanan 5-florourasilin miringotominin kapanma süresine etkisi. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg. 2006; 16(5):209-13.
Aydın S, Hardal Ü, Şanlı A, Evren C, Gül AE. Parotis Bezi Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 17(1):13-16.
Eken M, Evren C, Şanlı A, Aydin S, Yavuzer D. Malignant non-teratoid medulloepithelioma with submandibular metastases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006 Jan; 70(1):163-5.
Hardal Ü, Eken M, Bozkurt Z, Evren C, Öztürk R. Parotis Bezi Kaynaklı Miyoepitelyoma: Olgu Sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Yıl: 2005 cilt: 16(2): 106-108.
Paksoy M, Şanlı A, Öztürk R, Çilcan MA, Evren C. Kronik Otitis Medianın Kulak Zarı, İşitme Fonksiyonları Ve Orta Kulak Mukozasına Etkileri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2004; 42(1):17-22.
Şanlı A, Paksoy M, Evren C, Öztürk R. Vallekula Kisti Zemininde Gelişen Akut Epiglottit. Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003,14(3):205-207.
Şanlı A, Paksoy M, Evren C, Bozbuğa M, Çilcan M. İntrakranial Yayılım Yapmış Juvenil Nazofarenks Anjiofibromu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri.2003;5(2):95-99.
Şanlı A, Aydın S, Evren C, Özdemir NB. Larinksin Supraglottik Yerleşimli Spindle Hücreli Karsinomu Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003; 14(1):52-3.