Op. Dr. Burcu Betül Kazdal
ÖZGEÇMİŞ
1975 yılında doğmuştur. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 2005 yılında İstanbul Bakırköy Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

 
Eğitim KurumuYıl
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi2000
İstanbul Bakırköy Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık2005
Mesleki DeneyimYıl
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi KHD Uzmanı2005 - 2007
Özel İlgi Hastanesi KHD Uzmanı2008
Özel Medilife Tıp Merkezi2008
Tıbbi İlgi Alanları
Reprodüktif, Endokrinoloji, İnfertilite, Kısırlık, Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri, Aşılama Tüp bebek, Obstetik Gebe takibi-Doğum
Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar
Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Teknikler Klinisyen Sertifikası 2010 ( VKV Amerikan Hastanesi 6 aylık eğitim)
Certificate In Early Pregnancy Ultrasound The 11-14 Week Scan Fetal Medicine Foundation
T.C Sağlık Bakanlığı Ultrasonografi ve Laparoskopi Uygulama Sertifikası
Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası ( 297-10218 )
CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ) Cinsel Tedaviler Eğitim Sertifikası
Mesleki Üyelikler
TJOD(Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği)
TSRM-ÜREME SAĞLIĞI VE İNFERTİLİTE DERNEĞİ
Bilimsel Yayınlar
7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış kongresi 13-16 Ocak 2005 Poster sunumu
İntravajinal slingplasti ( IVS ) sonrası gelişen bir pyojenik granülom olgusu Çelebi İ, Kazdal B.B, Keven M.C, Akyol A, Ark H.C
7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış kongresi 13-16 Ocak 2005 Poster sunumu
Postterm gebeliklerde prenatal fetal distresin öngöstergesi olarak maternal serum prolaktin seviyesi Comart N, Çelebi İ, Karakaya N,Kazdal B.B, Binici K, Özel A, Ark H.C
IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi 22-24 Kasım 2004 Poster sunumu
Ağır preeklampsi- eklampsi ve HELLP sendromunda karşılaştırmalı perinatal sonuçlar Gül A, Cebeci A, Aslan H,Yıldırım G, Kazdal B.B, Ceylan Y
IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Kongresi 22-24 kasım 2004 Poster sunumu
İkizden ikize transfüzyon sendromunda perinatal sonuçlar ve kısa dönem (< 36 ay ) nörolojik morbidite Gül A, Cebeci A, Kazdal B.B, Palabıyık M, Ceylan Y
Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi – Haziran 2004- 10(2):77-79,2004
Mediastinal İmmatür Teratom Olgusunun Prenatal Tanısı Polat İ., Gül A.,Cebeci A, Kazdal B.B, Öngüt C, Ceylan Y
Fetal Situs anomalilerinde prenatal tanı ve perinatal sonuçlar Gül A, Cebeci A, Kazdal B.B, Yıldırım G, Aslan H, Ceylan Y Zeynep kamil Tıp Bülteni Yıl 2004 Sayı 4
Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi – Haziran 2005 11(2):70-72, 2005
Ektopik Gebelik Tedavisinde Tek Doz Metotreksat Yıldırım G,Ülker V, Tekirdağ A.İ, Sabuncu H, Kazdal B.B,
Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi – Haziran 2005 11(2):67-69, 2005
Histerosalpingografinin Laparoskopi Karşısında Tubal Patolojileri Saptamadaki Başarısı (Alper E, Kazdal B.B, Yıldırım G, Yıldırım G,Polat İ, Tekirdağ A.İ)