Kurumumuzda 6 ayını doldurmuş tüm çalışanlarımızın çalışma performansları senede bir kez gerçekleştirilen Yetkinlik Bazlı Performans sistemi ile ölçülür.

Performans değerlendirme sonuçları çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve ödül / uyarı sisteminin işleyişinde birincil derecede öneme sahiptir. Performans puanı belli bir skalanın üzerinde olan çalışanlara prim sistemi üzerinden ödüllendirme yapılır.

Medilife Sağlık Grubu Temel Yetkinlikleri :    
● İletişim Becerisi    
● Hasta Odaklılık    
● İş Sorumluluğu    
● Kendisini Geliştirme İsteği    
● Takım Çalışmasına Uyumu

Kariyer Gelişimi

Medilife ailesinde göre alan tüm çalışanların desteklenip, gelişmesi ve buna bağlı olarak kariyerlerinde ilerleme kaydetmeleri temel ilkedir. Tüm çalışanların farklı yetenek ve özellikleri yakından gözlemlenip, kayıt altına alınır. İşteki başarıları gözlemlenen çalışanların kariyerlerinde ilerlemeleri konusunda fırsatlar yaratılır.