Her yılın başında çalışanların alacakları eğitimler için Eğitim Planı oluşturulur ve plan dahilinde bu eğitimlerin planlanması yapılır.

Medilife Sağlık Grubu'nda işe başlayan tüm çalışanlar mutlaka kurum tanıtımının yapıldığı Oryantasyon Eğitimine tabidirler.

Ayrıca yıl içinde tüm çalışanlara yönelik aşağıdaki eğitimler planlanır.    

● Bölüm bazında yapılan işin teknik boyutunu içeren bilgi eğitimleri    
● Kurum kültürünü geliştirmeye yönelik beceri eğitimleri    
● İş Sağlığı veGüvenliği konularındaki eğitimler    
● Sağlıkta Kalite Standartlarının gerektirdiği eğitimler

Kurum olarak hedeflenen kişi başına düşen eğitim saatinin her yıl daha da artmış olmasıdır.