ABR / BERA Testi (Yeni Doğan İşitme Testleri)

22.03.2015

BERA/ABR  Testi  /OTOAKUSTİKEMİSYON Testi

  Bera/Abr testi iki türlü yapılmaktadır;

1-YENİDOĞAN BERA ABR TESTİ

2-KLİNİK BERA-ABR TESTİ1. YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMASI NASIL YAPILIR?
Otoakustik emisyon/ Tarama bera abr

Yenidoğan işitme testi, bebek doğal uykusundayken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir probe ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve iç kulaktaki dış saç hücrelerinin sese tepkisi ölçülür. Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Birkaç dakika süren basit bir ölçümdür. İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez. Doğumdan sonra 6 saatini doldurmuş her bebeğe işitme testi yapılabilir.

 

BEBEĞİME NEDEN YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI YAPTIRMALIYIM?

Normal konuşma gelişiminin ilk şartı normal işitmektir. Bir çocuk için işitmek ve konuşmayı öğrenmek, iletişim kurabilmesi ve oyun oynayarak yeteneklerini geliştirmesi açısından temel gereksinimlerdir. Çocuklar doğar doğmaz duymaya ve dinlemeye başlar. Konuşmayı öğrenirken, çevrelerinde duydukları sesleri taklit ederler.

 

Araştırmalara göre her 1000 sağlıklı yenidoğan dan 2 ila 3'ü işitme kayıplı doğmaktadır.

 

İşitme kayıpları çocuğun bilişsel, ruhsal, sosyal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkiler. İşitme kaybının erken teşhisi konuşma gelişimi, yaşam kalitesi ve akademik başarı açısından kritiktir. Erken teşhis, işitme kayıplı çocuklar da normal veya normale yakın konuşma ve lisan gelişimi sağlar.

 

Bu nedenle her yenidoğan bebeğe ilk bir ay içinde, tercihen hastaneden taburcu olmadan önce, işitme tarama testi yapılarak işitmesinin ve işitme kaybı açısından risk altında olup olmadığının belirlenmesi önerilmektedir.

BEBEĞİM İŞİTME TESTİNDEN KALIRSA NE YAPILMALI ?

Bebeklerin %30-40  ilk işitme testinden kalır . Bebeklerin birinci testte kalma nedenleri arasında orta kulakta sıvı bulunması veya dış kulak yolunun dar olması sayılabilir. Bebek ilk testten geçemez ise,bir i hafta sonra tarama testi tekrarlanır. Yine geçemez ise, iki hafta sonra bir kez daha tekrarlanır.

                                                        

Bebek tarama testinden üç kez kalırsa, ileri bir odyolojik tetkik olan TARAMA  ABR( BERA)   ile ayrıntılı işitme değerlendirmesi yapılır.

TARAMA BERA :

Sadece yeni  doğan bebeklerde yapılmakta 35 db uyaran verip işitme varlığı uyaranın +- 5 db sınırı içinde ise pozitif veya negatif olarak  cevap alınır.

Yeni doğanlarda Tarama bera  ABR yapan hastanelerde mutlaka yüksek frekans tympanometri olması gerekir; yoksa gereksiz yere tarama bera dan klinik bera testi için sevk oluşmaktadır.


2. Klinik Bera ABR

 Cihaz marka modele göre değişiklik olmakla beraber 10 db den 110 db ye kadar +- 10 db sınırı içinde I-III-V. Dalgaların yeri hakkında bilgi verir buda klinikte işitme ve işitme yolları hakkında bilgi verir.

Klinik bera abr testi yapılması amaçları aşağıda bilginize sunulur.

1-İşitme seviyesi tespiti(konuşma geriliği  şüphesi olan çocuklarda)

2-Ms (Multip skleroz )teşhis veya tedavi sürecinde ayırıcı tanı amaçlı.

3-Pontoserebellar köşe (PSK) tümörü teşhis veya tedavi süreci (kemoterapi-radyoterapi )ayırıcı tanı amaçlı.

4-Demans/ Alzheimer olan hastalarda işitme tespiti için kullanılır.

 

KLİNİK BERA-ABR TESTİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GERKEN HUSUSLAR

•             Öncelikle bilmeniz gereken; Yapacağımız işlem kesinlikle radyolojik işlem değildir çocuğunuza zararı yoktur.

•             Herhangi bir kesi işlemi yoktur.

•             Randevu tarihinden bir gün önce çocuğunuza banyo yaptırıp; kulak ve alın arkasını özelikle temizleyin.

 

•             Randevunuza gelirken çocuğunuzu uykusuz bırakın ve yolda gelirken uyumasına izin vermeyin.

•             Kahvaltısını hastanede yaptırın.

•             Hastanemize geldiğinizde çocuğunuzu uyutmadan önce çocuğunuzun cildinin temizlenmesini sağlayın.

•             Daha önce yapılmış testleri varsa yanınızda getirin.

•             Gelirken çocuğunuz kullanıyorsa bez veya mama getirin.

•             Çocuğunuzu sallamanız gerekebilir küçük bir yastık

•             Battaniye getirmeniz önerilir.

•             Çocuğunuz randevu tarihinden önce hastalanırsa;(Grip, nezle, ortakulak iltihabı) mutlaka hastaneyi arayıp bilgi verin

Yenidoğan döneminde yaptığımız periyodik tarama  Klinik Beranın yerini  tutamaz

ABR (BERA)TESTİ NASIL YAPILIR ?

İşitsel Beyinsapı Davranımı(ABR/BERA) testi objektif, yani bebeğin katılımını gerektirmeyen ve odyolojiktanıda yaygın olarak kullanılan en geçerli elektrofizyolojik yöntemdir.Yenidoğan bebeklere genellikle doğal uykusunda yapılabilir. Doğal uykusundayapılamayan bebeklere ve daha büyük çocuklara sedasyon altında yapılır. ABRişlemi bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Bebeğin alnına ve kulakarkalarına yerleştirilen ufak elektrodlar ve kulaklara takılan kulaklık ileözel bir sesli uyaran gönderilir ve işitme sinirinin uyarana cevabıkaydedilerek işitme eşikleri saptanır.

Sağlıklı ve işitme kaybı açısındanrisk faktörü bulunmayan bebekler tarama testinden üç kez kalırsa ABR testiuygulanır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalmış olan veya işitme kaybıaçısından diğer risk faktörleri taşıyan bebekler ise tarama testine ek olarakmutlaka ABR ile de değerlendirilmelidir.

TARAMA BERA YAPMAK HANGİ DURUMLARDA YAPILIR

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

·         Ailede kalıtsal, çocuklukta başlayan işitme kaybı hikayesi

·         35. haftadan erken doğan bebekler

·         1500 gramdan daha düşük doğum kilosu olan bebekler

·         Annenin hamileliği sırasında geçirilen kızamık, kızamıkçık, frengi, CMV, toksoplazma gibi enfeksiyonlar

·         Bebeğin yüz ve kafasında, kulak kepçesi ve kulak kanalında gelişimsel anormallikler

·         Kandaki sarılık değerlerinin kan değişimi gerektirecek kadar yükselmesi

·         5 günden fazla akciğer solunum makinesine bağlı kalınması

·         Bir sendromu düşündürecek diğer bulgularla birlikte işitme kaybı

·         Tip 2 nörofibromatozis ve nörodejeneratif rahatsızlıklar

·         Yarık damak, yarık dudak deformiteleri

Bebekler yenidoğan döneminde işitme testini geçseler bile, özellikle risk faktörü olanlarda, ileriki dönemde işitme kaybı gelişebilir. Bu nedenle anne babaların çocuklarının işitme ve konuşma gelişimini yakından takip etmeleri ve eğer endişeleri varsa doktora başvurmaları faydalıdır.

 

NORMAL İŞİTME VE KONUŞMA GELİŞİMİNASILDIR?

Belirli yaş aralıklarında işitme vekonuşma gelişimi açısından çocuğunuzdan beklemeniz gereken davranışlar:

Duyma ve Anlama

Konuşma

0-3 Aylık

·         Ani bir ses duyduğunda sıçrar mı?

·         Onunla konuştuğunuzda susar veya güler mi?

·         Sesinizi tanır ve ağlıyorsa susar mı?

·         Emzirilirken ses duyduğunda emme davranışını arttırır veya azaltır mı?

O-3 Aylık

·         Memnuniyetini ifade eden ‘agu-gugu’ benzeri sesler çıkarır mı ?

·         Farklı ihtiyaçlarını anlatmak için farklı şekillerde ağlar mı?

·         Sizi gördüğünde güler mi?

4-6 Aylık

·         Gözlerini sesin geldiği yöne doğru çevirir mi?

·         Sesinizin değişen tonuna cevap verir mi?

·         Ses çıkaran oyuncakları fark eder mi?

·         Müzik dikkatini çeker mi?

4-6 Aylık

·         Konuşmaya daha çok benzeyen ve için de ‘p, b, m’ seslerini barındıran ‘babıldama’ sesleri çıkarır mı?

·         Memnuniyetini ve şikayetini belirtmek için ses çıkarır mı?

·         Tek başına bırakıldığında veya sizinle oynarken kıkırdama benzeri sesler çıkarır mı?

7 Aylık-1 Yaş

·         ‘Ce-e’ tarzı oyunlardan ve tekerlemelerden hoşlanır mı?

·         Sesin geldiği yöne dönüp bakar mı? Kendisiyle konuşulduğunda dinler mi?

·         ‘Bardak, ayakkabı, süt’ gibi basit nesnelerin isimlerini tanır mı?

·         “Buraya gel.” “Biraz daha ister misin?” gibi basit isteklerinize cevap vermeye başladı mı?

7 Aylık-1 Yaş

·         Babıldaması uzun ve kısa grup seslerden oluşmaya başladı mı?

·         Dikkat çekmek ve dikkati üzerinde tutmak için konuşmayı veya ağlama dışında bazı sesleri kullanmaya başladı mı?

·         Farklı konuşma seslerini taklit eder mi?

·         Çok net olmamakla beraber 1 veya 2 kelimesi var mı? (‘bay-bay’, ‘baba’, ‘mama’ gibi).

1-2 Yaş

·         Sorulduğunda vücudunun bazı parçalarını doğru olarak gösterir mi?

·         "Topu yuvarla", "Bebeği öp," "Ayakkabın nerede? " gibi basit emirleri yerine getirir, basit soruları anlar mı?

·         Basit hikayeleri, şarkıları ve tekerlemeleri dinler mi?

·         Bir kitaptan ne olduğunu sorarak resimler gösterdiğinizde bazı nesneleri doğru olarak işaret eder mi?

1-2 Yaş

·         Her ay daha fazla yeni kelime söyler mi? (Örneğin; 18 aylık olduğunda yaklaşık 5-20 kelimesi var mı?)

·         1-2 kelimelik bazı sorular kullanır mı? ("Kedi nerede?" "Baba gitti?" "Bu ne?" gibi).

·         2 kelimeyi yan yana kullanır mı? ("anne kitap," "mama yok," "daha su" gibi).

·         Kelimelerin başında birçok farklı sessiz harf kullanır mı?

2-3 Yaş

·         "Git-dur," "içinde-üstünde," "büyük-küçük," "yukarı-aşağı" gibi anlamlardaki farklılığı anlayabilir mi?

·         İki bölümden oluşan bir isteği yerine getirebilir mi? ("Kitabını al ve masanın üstüne koy." gibi).

2-3 Yaş

·         Hemen hemen herşeyin adını söyleyebilir mi?

·         Konuşmak ve birşey istemek için 2-3 kelimeli cümleler kullanır mı?

·         Konuşması genellikle onu yakından tanıyanlar tarafından daha mı iyi anlaşılır?

·         Birşey istediğinde ismiyle söyler mi?

3-4 Yaş

·         Başka odadan seslendiğinizde sizi duyar mı?

·         Televizyonun ya da radyonun sesini aile bireylerinin diğerleriyle aynı yükseklikte mi dinler? Yoksa sesini daha fazla açma ihtiyacı duyar mı?

·         "Kim?," "Neden?," "Nerede?," "Nasıl?" gibi basit soruları anlar mı?

3-4 Yaş

·         Ana okulunda veya bir arkadaşının evinde başına gelen birşeyi anlatabilir mi?

·         Aile fertleri dışındakiler de konuşmasını anlayabilir mi?

·         4 veya daha fazla kelimeden oluşan cümleleri sıklıkla kullanır mı?

·         Heceleri veya kelimeleri tekrarlamadan kolaylıkla konuşabilir mi?

4-5 Yaş

·         Kısa hikayeler dikkatini çeker ve o hikayeyle ilgili basit soruları cevaplayabilir mi?

·         Evde veya okulda söylenen şeylerin çoğunu anlar mı? Yoksa anlamakta güçlük çeker mi?

4-5 Yaş

·         Çıkardığı sesler diğer yaşıtlarının ki kadar net mi?

·         Detay veren cümleler kurabilir mi? (Örneğin; "Kitaplarımı okumayı severim." gibi.)

·         Hikaye anlatırken konuya bağlı kalabilir mi?

·         Diğer çocuk ve yetişkinlerle kolaylıkla iletişim kurabilir mi?

·         Birkaç ses (örneğin; l, s, r, v, z, k, ş) dışındaki bütün sesleri doğru bir şekilde söyler mi?

·         Aile fertlerinin diğerleriyle aynı dil kurallarını (grameri)kullanır mı?

 

 

MS HASTALIĞINDA NİÇİN BERA ABR TESTİ YAPILIR?

 

 

 

MS merkezi sinir sisteminin dejeneratif bir otoimmün hastalıktır. MS genetik olarak yatkın olan kişilerde bir virüs tarafından tetiklenen bir immünolojik bozukluk olmasıdır. Enflamasyon demiye-linizasyonda plaklar ve sonuçları adlandırılan rastgele yamalar MSS beyaz maddenin birden fazla alanda oluşur. MS Kafkasyalılar ve kadınlar daha fazla gözlenmiş dir. MS ılıman iklimlerde beş kat daha yaygındır. MS Türleri selim veya habis huylu, tekrarlayıcı olarak görülür.

 

ABR-BERA  testi  ile  beyin sapı ve VIII CN lezyonları ya da işitsel yol boyunca dejeneratif değişikliller tespit edilir. Görme bozuklukları erken ortaya çıkabilir. Efor ya da yüksek ateşte   ekstremitelerde Yorgunluk, spastisite, ve halsizlik sık görülür. MS hastaları konsantrasyon, dikkat dağınıklığı , zayıf bellek ve karar verme güçlüğü  gibi hafif bilişsel zorluklar yaşar. Diğer yaygın belirtiler, baş dönmesi, baygınlık,  mekansal oryantasyon bozukluğu sayılabilir. Depresyon , mesane ve bağırsak kontrolü ve cinsel problemler yaygındır. % 94; normal işitme görülür. Normal odyogram ile% 40'a kadar arka plan gürültü işitme güçlüğü rapor. Tympanometeri testi akustik refleksleri dışında genellikle normaldir. Özellikle maske gürültü verilen  kulak maske verilmeyen kulağa   göre saf ses eşikleri tarafından belirtilenden Konuşma ayırtetme skorları daha düşük gözlenir. ABR-BERA  testi sonuçları sık sık anormallikler gösterdiği gibi, ABR-BERA  testi MS tanısında çok yararlıdır. ABR-BERA  testi tanı ve kontrol  için kullanılır..

 

Sayfamızı beğenerek güncel haber ve duyurularımızı, doktorlarımızın sağlık tavsiyelerini Facebook duvarımızdan kolaylıkla takip edebilirsiniz.