Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Doğum tarihi: 21.08.1978

Eğitim ve Uzmanlık

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2003

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü - Uzmanlık - 2012

Mesleki Deneyim

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği

Artvin Şavşat Devlet Hastanesi

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Sağlam Çocuk İzlemi

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitim Kursu

Pediatric Advanced Life Support (Pals)

Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu

Çocuk Yoğun Bakım Kursu

Antibiotik Kullanım Kursu

Mesleki Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

Bilimsel Yayınlar

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında VRE Enfeksiyonu Kliniği ve Sonuç (Uzmanlık Tezi)

Patolojik Yenidoğan Sarılığında tanıda gecikme !! Galaktozemi vakası (Poster) (31. Pediatri Günleri)

Yenidoğanda medikal tedaviye dirençli supraventriküler taşikardi (Poster) (31. Pediatri Günleri)

İstanbul İli’nde Visseral Leishmania Enfeksiyonu: Olgu Sunumu (Poster) (6.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi)

Tiroid hormon direnci bulgularıyla başvuran ve intrakraniyal tümör saptanan nadir bir olgu (Poster) (33. Pediatri Günleri)

Transkateter balon valvüloplasti sonrası gelişen akut siyanoz: Lokal prilokain kullanımına bağlı toksik methemoglobinemi (Türk Kardiyoloji Derneği Arş 2011)

Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Bağcılar Hastanesi Medilife Beylikdüzü Hastanesi